Aktualności

Aktualności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

ogłasza część II

MIEJSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

w ramach projektu Zielonego Budżetu Ustki

pod nazwą

POMNIKI PRZYRODY w Ustce

 REGULAMIN

Cele konkursu:

 1. Poznanie drzew pomnikowych rosnących w Ustce, ich cech gatunkowych oraz miejsc występowania
 2. Popularyzacja lokalnej przyrody
 3. Zwrócenie uwagi na rolę drzew w tworzeniu mikroklimatu i krajobrazu w mieście
 4. Podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za przyrodę

 

Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

Adresaci konkursu

    Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w Ustce

 Warunki uczestnictwa:

Uczestnik musi odnaleźć na terenie Ustki (promenada i jej okolice) cztery pierwsze usteckie pomniki przyrody, które oznaczono tablicami. Następnie przystępuje do wykonania zadań w jednej lub w kilku kategoriach:

 1. Kategoria: Fotografia

Uczestnik przesyła po jednej fotografii każdego z czterech objętych w Ustce prawną opieką drzew (oznaczone pomniki przyrody). Zdjęcia te mogą obejmować całe drzewa lub tylko ich charakterystyczne fragmenty. Liczy się pomysł i oryginalność pracy. Zdjęcia wysyłamy drogą elektroniczną na adres konkursowy.                                                                 

 1. Kategoria: Konkurs  Plastyczny pod nazwą:  “Pomniki Przyrody Jesienią” . Prace konkursowe  przedstawiają  wizje artystyczne wykonane dowolnymi technikami, np. malarstwo, grafika, rysunek, technika mieszana, kolaż. Format pracy A-3 lub A-4. Prace fotografujemy, wysyłamy drogą elektroniczną na adres konkursowy. Prace te zachowujemy na ewentualność oceny bezpośredniej.
 2. Kategoria: Konkurs Literacki “Drzewa w Ustce”. Praca napisana wierszem lub prozą do dwóch stron A-4. Prace wysyłamy drogą elektroniczną na adres konkursowy.

Kategoria: Album przedstawiający m.in. opis naszych drzew pomnikowych oraz ich cech gatunkowych. W sprawie dostarczenia prac albumowych kontaktujemy się z organizatorami za pomocą adresu konkursowego

Ogólne warunki konkursu i jego przebieg:

Do każdej pracy załączamy metryczkę zawierającą:

- tytuł pracy

- imię i nazwisko autora

- szkoła, klasa

- zgoda rodziców na udział (patrz: załącznik)

Prace wysyłane drogą elektroniczną przekazujemy na adres konkursowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                     

 Każdy uczeń szkoły podstawowej w Ustce może wziąć udział w dowolnej liczbie kategorii prac konkursowych

Prace należy wysłać  do 7 grudnia 2020 r

*   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 grudnia 2020

Po wyłonieniu zwycięzcy konkursu organizator skontaktuje się z nim za pośrednictwem szkoły

 

Nagrody: 

Dla uczniów przewidziane są nagrody w postaci kart podarunkowych do Empiku, każda o wartości od 100 do 400 zł. Nagrody mogą się kumulować.

 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ustce oraz na stronie organizatora konkursu

 

Postanowienia końcowe:

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                     

 

             Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki Miejskiego Konkursu Ekologicznego w ramach projektu Zielonego Budżetu Ustki pod nazwą POMNIKI PRZYRODY w Ustce, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce.

Komisja Konkursowa wybrała 11 najciekawszych imion dla pomników przyrody w Ustce, spośród 164 nadesłanych na konkurs propozycji.

W przypadku wysłania przez uczestników tej samej nazwy, brano pod uwagę datę wysłania prac.

Lista nagrodzonych uczniów oraz  proponowanych przez nich nazw dla drzew pomnikowych

 1. Hydrus – Maja Inez Wódczak, NSP Adventure, klasa 7
 2. Argus – Maja Inez Wódczak, NSP Adventure, klasa 7
 3. Taurus - Maja Inez Wódczak, NSP Adventure, klasa 7
 4. Triton – Janek Wiśniewski SP1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce., klasa 7s
 5. Bosman - Janek Wiśniowski SP1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce., klasa 7s
 6. Okeanos – Ola Wiśniowska, SP 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce, klasa 6c
 7. Nereus - Ola Wiśniowska, SP 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce, klasa 6c
 8. Pomorzanin – Kornelia Sierzputowska, SP 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce, klasa 6c
 9. Komandor – Marcelina Drabik, SP 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce, klasa 4b
 10. Latarnik – Daria Trzaskuś, SP 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce, klasa 2b
 11. Apollo – Alicja Malczewska NSP Adventure, klasa 8

       Komisja postanowiła również dołączyć do listy nagrodzonych Michała Perło z NSP Adventure, klasa 1, za nazwę Maximus, która będzie wykorzystana w przypadku otrzymania zgody na kolejny pomnik przyrody.

O terminie przekazania nagród poinformujemy laureatów indywidualnie. Nagrody zostaną przekazane po powrocie uczniów do szkoły.

Twórców zwycięskich imion dla przyszłych pomników przyrody informujemy, że drzewa te staną się pomnikami po otrzymaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz akceptacji Rady Miasta Ustka.

Jednocześnie zachęcamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w II części tego konkursu. Tym razem oceniane będą prace fotograficzne, plastyczne, literackie i albumy.

Regulamin tego konkursu zamieszczony zostanie na stronie szkoły.

 

 

KONKURS INFORMATYCZNY

"BEZPIECZNI W SIECI – o dobrych zasadach podczas zdalnych lekcji w aplikacji MS TEAMS"

 1. CELE KONKURSU:
 • uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu,
 • propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży,
 • zastosowanie różnych technik w prezentacji tematu,
 • zachęcanie do inicjowania nowych, ciekawych pomysłów,
 • wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.
 1. UCZESTNICY KONKURSU:

uczniowie szkoły podstawowej: klasy 1 - 8,

III. FORMY PRAC:

 • KATEGORIA I:

plakat "BEZPIECZNI W SIECI – O DOBRYCH ZASADACH PODCZAS ZDLANYCH LEKCJI W APLIKACJI MS TEAMS" wykonany w dowolnym edytorze grafiki,

 • KATEGORIA II:

plakat "BEZPIECZNI W SIECI – O DOBRYCH ZASADACH PODCZAS ZDLANYCH LEKCJI W APLIKACJI MS TEAMS" wykonany na brystolu (format przynajmniej A2)  ,

 1. WARUNKI KONKURSU:
 • podstawą udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia indywidualnej samodzielnej pracy prezentującej jedną z wybranych form,
 • plakat wykonany w edytorze grafiki należy przesłać za pomocą aplikacji MS TEAMS do nauczyciela informatyki (pliki z rozszerzeniem jpeg, png, pdf)
 • plakat papierowy musi być i podpisany na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa, do której autor uczęszcza (fotografię plakatu należy przesłać do nauczyciela informatyki, a oryginał dostarczyć do szkoły po powrocie ze zdalnego nauczania- niedostarczenie oryginału dyskwalifikuje uczestnika)
 • do oceny nie będą brane prace zbiorowe,
 • uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę,
 • zgłoszone do konkursu prace konkursowe nie będą zwracane autorom,
 • prace muszą być wykonane najpóźniej do6 grudnia 2020 r.
 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Dzień Bezpiecznego Internetu.

O ocenie pracy zdecydują:

 • zgodność z tematyką konkursu,
 • pomysłowość i oryginalność autora.

 Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu dyplomy, dodatkowe oceny z informatyki oraz nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie:

nauczyciele informatyki

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w związku z otrzymaniem pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz za zgodą Burmistrza Miasta Ustka – organu prowadzącego szkołę, ze względu na sytuację epidemiologiczną w szkole od dnia 26.10.2020 r. do 06.11.2020 zawieszone zostają zajęcia z uczniami klas I-III oraz IV – VIII w formie stacjonarnej.

Uczniowie realizują obowiązek szkolny w formie nauczania zdalnego.

Szczegółowe informacje o zasadach i formie nauczania zdalnego otrzymają Państwo od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o współpracę i wyrozumiałość.

Dyrektor szkoły

Bogumiła Lenard

Instrukcja dla rodziców do zalogowania do platformy Office 365.