Aktualności

Aktualności

Projekty europejskie ERASMUS+ w naszej szkole dają możliwość uczniom wymiany korespondencyjnej z dziećmi z innych partnerskich szkół, a co za tym idzie ćwiczenie umiejętności językowych. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Walentynek oraz Wielkanocy uczniowie wymienili się ręcznie zrobionymi kartkami.

Obecnie trwa wymiana mailowa między uczniami z naszej szkoły oraz dwóch szkół hiszpańskich, z Alicante oraz Pampeluny. Uczniowie piszą do siebie w języku angielskim opisując siebie, swoje rodziny, zainteresowania oraz dzieląc się informacjami o swoich miastach. Nowe przyjaźnie, dobra zabawa i nauka języka obcego w jednym :)

W poprzednim tygodniu w naszej szkole królowała matematyka. 

19.04 obchodziliśmy Dzień Matematyki. Tego dnia nauczyciele matematyki klas IV-VIII przygotowali lekcje na wesoło. Uczniowie rozwiązywali zadania z MatlandiiPowtórkomatu, zagadki zapałczane i logiczne, obrazkowe sudoku oraz łamigłówki liczbowe. Mogli też sprawdzić się ze znajomości tabliczki mnożenia.  

Po lekcjach chętni uczniowie klas IV-VIII przystąpili do testu logicznego myślenia. Test składał się z 15 zadań testowych. Przystąpiło do niego 30 uczniów. W każdej grupie wiekowej został wyłoniony zwycięzca. Są to: 

  • Igor Szwarc z klasy 4c,
  • Damian Dorochowicz z klasy 5a 
  • Jagoda Podlasiak z klasy 6c, 
  • Julia Kordulewska z klasy 7b
  • oraz Victoria Świtka z klasy 8b. 

Komisja konkursowa nagrodzi zwycięzcówa każdy z uczestników za dodatkową aktywność dostanie plusy lub ocenę. 

Nauczyciele matematyki ogłosili też konkurs na plakat zachęcający do uczenia się matematyki. Wśród uczniów klas III-V pierwsze miejsce zajęła Alicja Zawierowska z klasy 3B, a wśród uczniów klas VI-VIII pierwsze miejsce zajęła Liliana Kapusz z 6a. Wszystkie plakaty dostępne są na stronie szkoły. 

22 kwietnia odbył się Kangur MatematycznyDo konkursu przystąpiło 79 uczniów z klas II-VIIIW kategorii Żaczek wystartowało 18 uczniów, w Maluchu -22, w Beniaminie -21, a w Kadecie -18. 

Liczba uczniów startująca w konkursach pokazuje, że w naszej szkole matematyka cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczniowie wiedzą, że matematyka przydaje się w życiu, bo jak napisała jedna uczennica: 

Ułamki, mnożenie, dzielenie- umieć to wszystko- marzenie, 

ale warto jest spróbować to zrozumieć. 

 Myśleć logicznie bardzo dobrze umieć”. 

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

· pogłębienie wiadomości uczniów na temat patrona szkoły i jego osiągnięć

· wyszukiwanie informacji o patronie w różnych źródłach, na stronach www

· wykorzystanie różnych programów graficznych do prezentacji tematu,

· rozwijanie kreatywności, umiejętności informatycznych uczniów

 Tematyka konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie logo, nawiązującego do jubileuszu 50 - lecia nadania imienia szkole.

 Technika i format prac:

Format dowolny, technika - graficzny program komputerowy.

 Kryteria oraz kategorie oceny:

· Prace będą oceniane przez komisję konkursową, złożoną z nauczycieli informatyki pod względem jej zgodności z tematem, walorów artystycznych, estetyki pracy, ciekawego i twórczego ujęcia tematu z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego.

· Uczestnicy (podział na kategorie):

I kategoria: uczniowie klas IV – VI

II kategoria: uczniowie klas VII – VIII

 Warunki konkursu:

· warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie samodzielnej pracy, wykonanej w dowolnym programie graficznym,

· wykonane logo należy przesłać do nauczyciela informatyki za pomocą aplikacji Ms Teams,

· udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika na pokazanie pracy na stronie szkoły wraz z ujawnieniem danych uczestnika,

· uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę,

 Zakończenie i ogłoszenie wyników konkursu:

 · nadesłanie prac powinno zakończyć się w dniu 21 maja br.

· ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31 maja br.

· podczas oceny będzie brana pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu, pomysłowość i oryginalność wykonania pracy przez autora.

· dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy, dodatkowe oceny z informatyki o podwyższonej wadze oraz nagrody rzeczowe.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce: nauczyciele plastyki: L. Hyńko, M. Barczyńska, L. Marciniak.

2. Cele konkursu

· prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej;

· promowanie, rozpowszechnianie wizerunku patrona szkoły Leonida Teligi,

· rozwinięcie wyobraźni, kreatywności, fantazji w odniesieniu do spraw morskich

 3. Tematyka

Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, dotyczącej Leonida Teligi – patrona naszej szkoły w związku z obchodami 50 rocznicy nadania imienia naszej szkole.

 4. Technika i format prac

· format A3, A4

· technika: rysunek, malarstwo, kolaż

 5. Uczestnicy – kategorie wiekowe:

· Klasy I – III

· Klasy IV – V

· Klasy VI - VIII

6. Ocena prac

· Komisja oceniająca – nauczyciele plastyki

· Komisja konkursowa w szczególności zwracać będzie uwagę na pomysłowość i samodzielność prac, estetykę wykonania, zgodność z tematem.

· Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika na umieszczenie nagrodzonej pracy na stronie szkoły.

 7. Terminy:

· prace konkursowe należy wykonać do 20.05.2021r.

· podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi na początku czerwca br.

Kilka tygodni temu klasa 7S omawiała na języku polskim treść książki Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”. Od lat wpisana jest ona do kanonu obowiązkowych lektur szkolnych.

Historię „Alka”, „Zośki” i „Rudego” oraz innych członków Szarych Szeregów walczących z okupantem podczas II wojny światowej powinien poznać każdy młody Polak. Jest to niezwykła opowieść o cudownych ludziach, którzy potrafili „pięknie umierać i pięknie żyć”, dla których największą wartością była wolna Ojczyzna.

Losy Tadeusza Zawadzkiego, Jana Bytnara i Macieja Aleksego Dawidowskiego, ich męstwo oraz wyjątkowe braterstwo zainspirowały uczniów klasy 7S do stworzenia oryginalnych prac plastycznych. W ten sposób siódmoklasiści rozwijali umiejętność przekładu intersemiotycznego, czyli przełożenia jednego systemu znaków (tekstu literackiego) na inny (formę plastyczną). Ograniczyć ich mogła jedynie własna wyobraźnia, a także dowolnych rozmiarów pudełko, bo w nim mieli zawrzeć treść lektury.

Wyniki pracy uczniów zaskakują przede wszystkim pomysłowością oraz dbałością o najmniejsze szczegóły. Jeśli choćby jedną osobę zachęcą do przeczytania książki Aleksandra Kamińskiego, warto było podjąć się trudu jej wykonania.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.