Aktualności

Aktualności

Październik był miesiącem, w którym w naszej szkole realizowaliśmy projekt edukacyjny „Jesienne obserwacje faz Księżyca”. Projekt wpisuje się w innowację pedagogiczną pt. „Elementy astronomii na lekcjach fizyki w ramach zadań Astro Stem Clubu z projektu Erasmus +” realizowanej w klasach 7 i 8. Uczniowie mieli za zadanie obserwować, jak zmienia się wygląd naszego satelity w kolejnych dniach miesiąca pomiędzy pełniami. Wyniki swoich badań notowali w dzienniku obserwacji, a w czasie gdy Księżyc był niewidoczny z uwagi na warunki atmosferyczne, korzystali z aplikacji internetowej Stellarium-web. Projekt pozwolił zrozumieć uczniom zjawisko występowania faz Księżyca i pogłębić ich wiedzę z zakresu astronomii. Dodatkową atrakcją była możliwość zaobserwowania w tym czasie rzadkiego zjawiska astronomicznego - Błękitnego Księżyca, który ostatni raz był widoczny na taką skalę 76 lat temu. Dzięki zaangażowaniu i wytrwałości młodzieży możemy dziś podziwiać efekty ich całomiesięcznych starań w postaci pięknych plakatów i prezentacji.
Jest to ciekawy i innowacyjny projekt realizowany w naszej szkole pod opieką p. Iwony Błądkowskiej i Anny Szydloch, które w nowatorski sposób zachęcają uczniów do odkrywania tajników astronomii.

Informujemy, że biblioteka szkolna od 30 listopada do 22 grudnia będzie otwarta w następujących godzinach:

Poniedziałek 14:00 - 17:00
Wtorek 14:00 - 17:00
Środa 14:00 - 17:00
Czwartek 14:00 - 17:00

W pozostałe dni i godziny, chęć wypożyczeń/zwrotów lektur/książek, proszę najpierw skonsultować z sekretariatem szkoły.

Przypominamy jednocześnie, iż kwarantannie podlegają wszystkie zwracane do biblioteki książki.

Po raz pierwszy w ośmioletniej historii #CodeWeek Polska nie tylko znalazła się na podium, ale zajęła pierwsze miejsce w tej europejskiej rywalizacji! To ogromny sukces, którego nie byłoby bez Waszego zaangażowania! 

Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa, w ramach której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzieży sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających te umiejętności.  

Programowanie pozwala także rozwijać kompetencje takie jak myślenie obliczeniowe, rozwiązywanie problemów, kreatywność oraz pracę zespołową, które zdecydowanie przydadzą się każdemu. 

Nasi uczniowie podczas lekcji informatyki z entuzjazmem zgłębiali tajniki programowania, tworzyli własne projekty oraz gry. Rywalizowali na szczeblu klasowym kto pierwszy zaprogramuje i rozwiąże zagadki przechodząc kolejne poziomy gry „Minecraft”. Najlepsi otrzymali pamiątkowe dyplomy. A szkoła certyfikat. 

 

14 października społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce  powiększyła się o nowych uczniów. W tym dniu odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. To ważne wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz imprez naszej szkoły. Wśród zaproszonych na uroczystość gości powitano panią dyrektor Bogumiłę Lenard, panią wicedyrektor Dorotę Dragan, wychowawców oraz  rodziców, którzy z dumą obserwowali swoje pociechy.

Przed częścią oficjalną dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny. Umiliły czas gościom zebranym w auli wierszykami oraz piosenkami o tematyce szkolnej. Punktem kulminacyjnym uroczystości było ślubowanie oraz pasowanie na ucznia usteckiej „Jedynki”. Ceremoniału dokonała symbolicznym ołówkiem pani dyrektor. Od tej chwili dzieci z klas pierwszych stały się pełnoprawnymi członkami społeczności naszej szkoły.  

Wychowawczynie klas pierwszych – pani Marta Malinowska i pani Iwona Siemaszko - Kaszuba wręczyły uczniom legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i medale, a rodzice - słodkości. 

Tę wyjątkowo wzruszającą uroczystość poprowadziła pani Ewelina Pietrzyk. O stronę muzyczną zadbali państwo Karina i Janusz Werra. Autorką przepięknej dekoracji była pani Agnieszka Babieracka.

Wszystkich pierwszoklasistów witamy w naszych szeregach, życząc im samych szóstek!

 

Jednym z najważniejszych praw demokracji jest możliwość wybierania swoich przedstawicieli do organów władzy. Jak co roku, we wrześniu, odbyła się więc w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z regulaminem wyborczym do rywalizacji stanęło aż 18 kandydatów z klas 4-8. Wkrótce korytarze szkolne ozdobiły oryginalne plakaty, zdjęcia, hasła i obietnice przedwyborcze.

Wszyscy czekali jednak na 25 i 28 września, kiedy każdy uczeń mógł w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym oddać swój głos na karcie wyborczej. W głosowaniu wzięło udział 280 uczniów, co stanowi 85 % ogółu uprawnionych. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego.

Na podstawie wyników głosowania do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:

  1. Jakub Firkowski 6A – Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego (70 głosów)
  2. Hania Żyłka 7A – Zastępca Przewodniczącego (54 głosy)
  3. Alan Kępa 8A – Członek Rady Samorządu Uczniowskiego (39 głosów).

 

Równocześnie z wyborami do RSU miały odbyć się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. W wyborcze szranki stanęło jednak tylko trzech uczniów z klasy 8A, w związku z czym Komisja Wyborcza ustaliła, że bezprzedmiotowe jest głosowanie. Dlatego w Młodzieżowej Radzie Miasta Ustka będą nas reprezentowali:

  1. Alan Kępa 8A
  2. Lena Krawczyk 8A
  3. Martyna Paulus 8A

Wszystkim wybranym przedstawicielom społeczności uczniowskiej serdecznie gratulujemy!