Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Rekrutacja 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Andruszkiewicz Dominik
 2. Armatowski Aleksander
 3. Bartnik Natalia
 4. Basiński Karol
 5. Bauer Wiktor
 6. Chmurak Julian
 7. Cieślak Igor
 8. Czarnowska Natalia
 9. Dominiak Wojciech
 10. Dubieniecki Leonard
 11. Dziuba Polla
 12. Firkowska Zofia
 13. Górczyńska-Jendruszko Karolina
 14. Gzik Błażej
 15. Holak – Leś Viktor
 16. Kohland Zuzanna
 17. Korbecki Sebastian
 18. Kowalczyk Iga
 19. Kowalska Izabella
 20. Kozina Seweryn
 21. Lewandowski Bartłomiej
 22. Lipińska Nikola
 23. Luniak Stanisław
 24. Malinowski Leon
 25. Miksza Jan

26. Napieralska Lilianna
27. Nawrot Paweł
28. Netreba Maja
29. Nieźwińska Laura
30. Ostankowa Alisa
31. Peres Fedorova Arina
32. Piłat Filip
33. Potecki Nikodem
34. Robak Hanna
35. Rojek Aleksander
36. Ryniak Igor
37. Sarnowska Amelia
38. Siadaczka Martyna
39. Siekierzycka Nina
40. Świderska Zuzanna
41. Trzaskuś Natalia
42. Tyszkiewicz Bruno
43. Tyszkiewicz Roch
44. Uljanicki Mateusz
45. Wasielewska Zuzanna
46. Wawerek Ignacy
47. Wieczorek Oliwier
48. Zakrzewska Amelia
49. Zawierowska Natalia

Kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2021/2022:

Drogi Rodzicu, pamiętaj!

28.04.2021 – 07.05.2021 – to termin potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do naszej szkoły w formie pisemnego oświadczenia woli, które należy pobrać w zakładce rekrutacja i odesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.sp1ustka@wp.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko dziecka)

Kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Armatowski Aleksander
 2. Banaszewska Nikola
 3. Bartnik Natalia
 4. Basiński Karol
 5. Bauer Wiktor
 6. Chmurak Julian
 7. Cieślak Igor
 8. Czarnowska Natalia
 9. Dominiak Wojciech
 10. Dubieniecki Leonard
 11. Dziuba Polla
 12. Firkowska Zofia
 13. Górczyńska-Jendruszko Karolina
 14. Gzik Błażej
 15. Holak – Leś Viktor
 16. Kohland Zuzanna
 17. Korbecki Sebastian
 18. Kowalczyk Iga
 19. Kowalska Izabella
 20. Kozina Seweryn
 21. Lewandowski Bartłomiej
 22. Lipińska Nikola
 23. Luniak Stanisław
 24. Malinowski Leon

25. Miksza Jan
26. Napieralska Lilianna
27. Nawrot Paweł
28. Netreba Maja
29. Nieźwińska Laura
30. Ostankowa Alisa
31. Peres Fedorova Arina
32. Piłat Filip
33. Potecki Nikodem
34. Robak Hanna
35. Rojek Aleksander
36. Ryniak Igor
37. Sarnowska Amelia
38. Siadaczka Martyna
39. Siekierzycka Nina
40.Świderska Zuzanna
41. Trzaskuś Natalia
42. Tyszkiewicz Bruno
43. Tyszkiewicz Roch
44. Wasielewska Zuzanna
45. Wawerek Ignacy
46. Wieczorek Oliwier
47. Zakrzewska Amelia
48. Zawierowska Natalia

Kandydaci rezerwowi do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Cur Filip
 2. Pasturczak Mikołaj
 3. Piechowiak Zuzanna
 4. Przywara Hanna
 5. Radomska Weronika
 6. Silifonenko Sofiia

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce im. kpt. Leonida Teligi w Ustce ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji:

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie czynności rekrutacyjne będą odbywały się drogą elektroniczną.

adres email : rekrutacja.sp1ustka@wp.pl

01.03.2021 – 31.03.2021 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły (wnioski można pobrać z dyżurki szkoły w godz. 8.00 – 16.00, lub na stronie szkoły www.sp1ustka.pl w zakładce rekrutacja)

do 21.04.2021 – weryfikacja wniosków

27.04.2021 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- lista kandydatów dostępna będzie na stronie szkoły www.sp1ustka.pl w zakładce rekrutacja

28.04.2021 – 07.05.2021 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia woli, które należy pobrać w zakładce rekrutacja i odesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.sp1ustka@wp.pl

10.05.2021 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – lista kandydatów dostępna będzie dostępna na stronie szkoły www.sp1ustka.pl w zakładce rekrutacja

 

Dokumenty niezbędne do złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym:

– wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej;

– kserokopia pierwszej strony PIT rodzica/rodziców (prawnych opiekunów) za ostatni rok podatkowy lub w przypadku, jeżeli nie dokonano jeszcze rozliczenia, kserokopia pierwszej strony PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzona przez Urząd Skarbowy w wersji papierowej lub wydruk elektronicznie złożonego zeznania podatkowego wraz z UPP Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia lub Karta Mieszkańca

Skip to content