Regulaminy

Wskazówki dla uczniów/rodziców/nauczycieli w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii koronawirusa.

 Poniższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową.
Żródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/; https://gis.gov.pl/

Wypożyczanie książek

 1. Na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego w celu wypożyczenia/oddania książek tworzy się przy wejściu do biblioteki punkt wypożyczeni/zwrotów.
 2. Uczeń nie będzie miał możliwości wejścia do pomieszczenia biblioteki i samodzielnego wyszukiwania książek. Książki będą uczniowi proponowane przez nauczyciela bibliotekarza bądź na prośbę ucznia podawane przez n-la konkretne tytuły.
 3. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum tj. do wydania książek.
 4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 5. Oddawane książki uczeń samodzielnie wkłada do przygotowanego kartonu. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczenia do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie książki można włączyć do użytkowania.
 6. Nauczyciel bibliotekarz każdorazowo po wypożyczeniu uczniowi książek winien umyć
  i zdezynfekować ręce.
 7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 8. Kwarantannie podlegają wszystkie zwracane materiały biblioteczne.
 9. Jeżeli okładka zwracanej książki jest przybrudzona w znacznym stopniu należy usunąć taką okładkę przez osobę zwracającą książkę. Po zakończeniu kwarantanny książkę należy ponownie obłożyć – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.
 10. Czytelnia w okresie do odwołania będzie wyłączona z użytkowania dla uczniów.
 11. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece
  w maseczkach i rękawiczkach.
 12. Uczniowie stojący w kolejce w celu wypożyczenia książki powinni zachować odstęp między sobą 1,5 m.
 13. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy np. klamki, blat.
 14. Zapewnienie częstego wietrzenia pomieszczenia biblioteki.

 Zasady zwrotu podręczników/książek.

 1. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek/podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 2. Wychowawca w ramach przypomnienia informuje rodziców i uczniów przez dziennik elektroniczny o zasadach zwrotu podręczników/książek:
  • Zwracać podręczniki należy w kompletach.
  • Podręcznik musi być czytelnie podpisany.
  • Należy wyprostować rogi książek, rozerwane podkleić i usztywnić.
  • Należy usunąć zapisane ołówkiem notatki, usunąć foliową okładkę (nie usuwać foli, która jest przyklejona do okładki książki).
  • Zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki (wilgotną ściereczką wymyć okładki).
  • Skleić rozdarcia kartek.
  • W podręczniku do języka angielskiego musi znajdować się płyta
 3. Za zniszczone bądź zagubione podręczniki uczeń odkupuje podręcznik samodzielnie w terminie do 1 września.
 4. W celu uniknięcia grupowania się osób książki i podręczniki należy zwracać w wyznaczone dni i godziny.
 5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników lub książek powinien być w maseczce i rękawiczkach, a także zachować odstęp 1,5 m od innych osób.
 6. Nauczyciel przyjmujący podręczniki/książki winien być zaopatrzony w maseczkę/przyłbicę i rękawiczki;
 7. W celu zdania podręczników/książek uczeń/rodzic podchodzi do wejścia do szkoły od strony boiska. W miejscu tym będzie znajdowała się lada na którą uczeń/rodzic będzie zobowiązany wyłożyć oddawane podręczniki/książki w celu weryfikacji ich stanu przez nauczyciela bibliotekarza oraz wychowawcy.
 8. Po pozytywnej weryfikacji uczeń/rodzic samodzielnie włoży podręczniki/książki do przygotowanego kartonu.
 9. Nauczyciel w obecności ucznia/rodzica zaznacza na sporządzonej liście ilość zwracanych podręczników i ewentualne braki.
 10. Zebrane podręczniki/książki w kartonach zostaną oznaczone datą przyjęcia i przewiezione do wyznaczonego pomieszczenia w celu odbycia kwarantanny.
 11. Blat na którym uczeń/rodzic będzie wykładał podręczniki/książki musi być każdorazowo dezynfekowany.
 12. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczeń rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub przez emaila.

Kierowanie zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMINY

 

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 • Z biblioteki mają prawo korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 • Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 • Jednorazowo wolno wypożyczać tylko trzy książki na okres dwóch tygodni.
 • Za zgodą bibliotekarza można przedłużyć czas korzystania z książki.
 • Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni czytelnicy.
 • Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy zwrócić wszystkie książki do biblioteki.
 • Uczniowie oraz inni czytelnicy odchodzący ze szkoły winni rozliczyć się z biblioteką.
 • Obowiązkiem każdego czytelnika jest poszanowanie książek.
 • Za zniszczoną lub zaginioną książkę wypożyczający oddaje taką samą albo inną o zbliżonej wartości.
 • W bibliotece obowiązuje cisza.

 

Regulamin Korzystania z Centrum Multimedialnego

Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji

Zasady korzystania se stanowiska komputerowego

 1. Zamiar skorzystania z komputera zgłaszamy nauczycielowi - bibliotekarzowi.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
 3. Komputer uruchamia i wyłącza bibliotekarz.
 4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania.
 5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.
 6. Zalecane jest wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej za pośrednictwem stron internetowych.
 7. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z dysku oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy przy komputerze.
 10. Podczas korzystania z komputera obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

 

 

ZABRANIA SIĘ

 1. Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw oraz korzystania z komunikatorów (gadu-gadu, czat).
 2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 3. Wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.