Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Pedagog i Psycholog

Godziny pracy:

 PEDAGOG
Edyta Mirańska

7:30-12:00

7:30-13:30

12:00-17:30

10:30-12:30

8:00-12:00

PEDAGOG // PSYCHOLOG

Organizują w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

Rola, zadania pedagoga i psychologa szkolnego

 • Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy.
 • Rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą.
 • Analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania.
 • Prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące dzieci i młodzież.
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji, metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa) oraz zaniedbań opiekuńczych.
 • Działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

Uczniu, możesz się zgłaszać do nas gdy:

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Zauważyłeś, że łamane są prawa ucznia.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

Drodzy rodzice, możecie oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej swojego dziecka, gdy:

 • Obserwujecie, że dziecko ma trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne (możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci).
 • Widzicie, że dziecko ma problemy w kontaktach z rówieśnikami.
 • Macie problemy wychowawcze i nie wiecie jak sobie z nimi poradzić.
 • Zauważyliście niepokojące objawy w funkcjonowaniu Waszego dziecka (zmiany w zachowaniu, obniżenie nastroju, napady złości, napady lękowe).
 • Wasze dziecko nie radzi sobie z emocjami.
 • Chcecie uchronić Wasze dziecko przed ryzykownymi zachowaniami.
 • Chcecie podnieść swoje kompetencje wychowawcze.
 • Znaleźliście się w trudnej sytuacji materialnej, finansowej lub życiowej.

Drogi uczniu! Poznaj zasady efektywnej nauki.

 1. Przewietrz pokój, w którym będziesz się uczył.
 2. Kontroluj temperaturę. Wiosną zwykle nie ma tego problemu, ale zimą uważaj, by nie zrobić sauny w pokoju. Zbyt wysoka temperatura nas rozleniwia.
 3. Zrób porządek w pokoju i na biurku. Oczywiście nie wyciągaj teraz papierów z szuflad, żeby je poukładać. Nie zaczynaj też oglądać starych pamiątek. To zgubne!
 4. Posprzątaj tylko to, co znajduje się na wierzchu, co rozprasza Twój wzrok.
  Rozpisz, czego musisz się nauczyć i ile chcesz, żeby zajęło Ci to czasu. Jeżeli tego nie zrobisz, możliwe, że Twoja nauka będzie rozciągać się w nieskończoność.
 5. Przygotuj kartkę, na której będziesz zapisywać przychodzące Ci do głowy zadania i myśli. Po to byś nie rzucał się do innych zadań podczas nauki.
 6. Jedz dobrze, ale nie przejadaj się. Twój mózg ma się koncentrować na nauce, a nie na trawieniu.
 7. Nie jedz zbyt wielu słodyczy. Cukier powoduje przypływ energii, ale później jej gwałtowny spadek, który może zakończyć Twoją naukę.
 8. Pij wodę. Bez niej już po chwili poczujesz się ospały.
 9. Ucz się przy naturalnym świetle, a po zmroku przy żarówkach o ciepłej barwie.
 10. Siedź prosto, przy biurku. Nie zbliżaj się do pozycji leżącej, bo zaśniesz. W łóżku to pewne!
 11. Ustaw czasomierz i rób sobie przerwy. Podobno najwięcej zapamiętujemy przez pierwsze i ostatnie 15 minut zajęć. Tak samo jest z uczeniem się. Dobrze uczyć się przez 30-45 minut. Potem zrób sobie 5-15 minutową przerwę.
 12. Ruszaj się! Ruszaj się w trakcie przerwy, by pobudzić krążenie. Wystarczy kilka prostych ćwiczeń: wymachy rąk, przysiady, pajacyki. Po niewielkim wysiłku wraca się do nauki z większą ilością energii.
Skip to content