Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce JEDYNKA im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Pedagog i Psycholog

Godziny pracy
 PEDAGOG
Edyta Mirańska
 

 PSYCHOLOG
Małgorzata Gierszewska

Poniedziałek

8.00-12.00

 

Poniedziałek

7.30-12.30

Wtorek

8.00-12.00

 

Wtorek

12.30-17.00

Środa

8.00-12.30

 

Środa

7.30-12.30

Czwartek

8.00-12.00

 

Czwartek

12.30-16.00

Piątek

8.00-13.30

 

Piątek

12.00-15.00

PEDAGOG // PSYCHOLOG

Organizują w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

Rola, zadania pedagoga i psychologa szkolnego

 • Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy.
 • Rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą.
 • Analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania.
 • Prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące dzieci i młodzież.
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji, metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa) oraz zaniedbań opiekuńczych.
 • Działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

Uczniu, możesz się zgłaszać do nas gdy:

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Zauważyłeś, że łamane są prawa ucznia.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

Drodzy rodzice, możecie oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej swojego dziecka, gdy:

 • Obserwujecie, że dziecko ma trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne (możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci).
 • Widzicie, że dziecko ma problemy w kontaktach z rówieśnikami.
 • Macie problemy wychowawcze i nie wiecie jak sobie z nimi poradzić.
 • Zauważyliście niepokojące objawy w funkcjonowaniu Waszego dziecka (zmiany w zachowaniu, obniżenie nastroju, napady złości, napady lękowe).
 • Wasze dziecko nie radzi sobie z emocjami.
 • Chcecie uchronić Wasze dziecko przed ryzykownymi zachowaniami.
 • Chcecie podnieść swoje kompetencje wychowawcze.
 • Znaleźliście się w trudnej sytuacji materialnej, finansowej lub życiowej.
Skip to content