Historia

 

4 września 1945 rokHistoria Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce rozpoczyna się 4 września 1945r. Była to pierwsza polska szkoła na Pomorzu Środkowym, co uzasadnia jej zaszczytne miano usteckiej Alma Mater.

Jednak budynek szkoły ma dłuższą, prawie stuletnią historię. 15 lipca 1911r. wmurowano kamień węgielny pod budowę (niemieckiej wtedy) szkoły. Projekt budynku złożył radca budowlany z Bydgoszczy – Friedrich Engelbrecht, który urzeczony pięknem nadmorskiego miasta, za swą pracę nie zażądał zapłaty. Tak się wszystko zaczęło!
Budowę prowadzono niezwykle szybko. Już 6 sierpnia odbyła się uroczystość oddania nowej szkoły. Ciekawostką jest, że w gmachu znalazły swą siedzibę szkoły różnego szczebla: podstawowa, śr
pierwsza kadraednia i zawodowa. Szkoła podstawowa działała do 1944 r., kiedy to zajęcia zawieszono, a w budynku zorganizowano szpital wojskowy. Po wyzwoleniu obiekt zachował się w dobrym stanie, był też wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce naukowe. Dlatego już 4 września 1945 r. rozpoczęto pierwszy rok szkolny w polskiej szkole w Ustce.

Początkowo 27 uczniów rozpoczęło naukę w 7 oddziałach (z powodu różnic wiekowych), ale pod koniec roku szkolnego, na skutek postępującego procesu przesiedleńczego, liczba dzieci wzrosła do 256 i systematycznie wzrastała w latach następnych. Funkcję pierwszego kierownika szkoły powierzono polskiemu nauczycielowi Stanisławowi Koskowskiemu. Praca nauczycieli dawała dobre rezultaty, kolejne roczniki uczniów powiększały grono absolwentów szkoły. 

W marcu 1951 r. stanowisko kierownika szkoły objął rebowJerzy Rebow. Wtedy też powstały różne kółka młodzieżowe: teatralne, PCK, zespół taneczny, chór szkolny i drużyny harcerskie. Działająca w nich młodzież udzielała się nie tylko na terenie szkoły i miasta, ale także w sąsiednich miejscowościach. Największym sukcesem w tym okresie było I miejsce zespołu artystycznego w województwie i zakwalifikowanie się do Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Artystycznych, który odbył się 22 lipca 1953 r. w Warszawie. Występy młodzieży z Ustki miały miejsce w Łazienkach oraz na Bielanach, gdzie zgromadziły 6 tysięcy widzów.

W roku szkolnym 1958/1959 nastąpił podział placówki na szkołę nr 1 i nr 2. My zostaliśmy w „Jedynce”. Od 1962 r. funkcję dyrektora szkoły przez 23 lata pełnił Stanisław Dutka. W 1985 r. jego miejsce zajęła dyrektor Regina Hoffmann-Szczepańska, a w 1990 r. dyrektorem szkoły została Bogumiła Lenard, która kieruje szkołą do chwili obecnej.

sztandar6Ważną datą w dziejach szkoły jest 19 czerwca 1960 r. – wówczas otrzymaliśmy swój sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Należy on do najważniejszych symboli szkoły. Towarzyszy ważnym uroczystościom, podobnie jak hymn, który powstał w 1995 r. z okazji 50 – lecia placówki. Autorem słów jest Leon Sęk, zaś muzykę skomponował Wojciech Kacperski.

teliga obraz2Kolejnym kamieniem milowym w dziejach „Jedynki” jest rok 1971. 12 czerwca szkoła otrzymała imię kpt. Leonida Teligi. Zapisał się on w kronikach światowego żeglarstwa jako pierwszy Polak, który samotnie opłynął świat. Rejs jachtem „Opty” trwał 165 dni. Honorowym gościem uroczystości był brat wielkiego żeglarza – Stanisław Teliga. Z tej okazji ufundowano pamiątkową tablicę, która obecnie znajduje się obok wejścia do szkoły, a każdy uczeń „Jedynki” zna słowa patrona:

Jeśli się naprawdę czegoś pragnie i zawzięcie do tego dąży,
Laur zwycięstwa musi do nas należeć.

W 1985 szkoła świętowała 40-lecia istnienia. Ten jubileusz został powiązany z 40-leciem powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy oraz zwycięstwem nad faszyzmem. W obchodach święta uczestniczyli uczniowie, grono pedagogiczne, delegacje usteckich szkół i zakładów pracy oraz szkół z całej Polski noszących imię kpt. Leonida Teligi. Dyrektor S. Dutka wygłosił przemówienie okolicznościowe poświęcone historii i dorobkowi naszej szkoły. Wówczas też sztandar szkoły został udekorowany medalem „Za zasługi dla Województwa Słupskiego”. W 1987 roku delegacja naszej szkoły uczestniczyła w obchodach 10 –tej rocznicy nadania imienia kpt. Leonida Teligi Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi. W tym samym roku "Jedynka" pełniła rolę gospodarza eliminacji wojewódzkich do finału Olimpiady Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W 2001 r. 13 czerwca nasza szkoła obchodziła rocznicę 55-lecia istnienia. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz oraz dyrektorzy szkół usteckich, gdańskiego kuratorium oświaty, dawni i obecni nauczyciele naszej szkoły, a także uczniowie. W obecności gości zostały rozdane specjalnie przygotowane na tę okazję statuetki "Lolki" ( od imienia patrona szkoły) w kategorii: nauczyciel - mistrz, uczeń - prymus, uczeń - sportowiec, przyjaciel szkoły. Uroczystość uświetnił program artystyczny przedstawiający historię szkoły. Było bardzo miło, a co niektórym zakręciła się łezka w oku.

Pamiętną datę w historii „Jedynki” stanowi 14 października 2002 r. Odbyła się wtedy uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod nowoczesny budynek szkoły w dzielnicy Ustka-Zachód. Obecni wówczas goście życzyli nam: „Niech nowa szkoła pomaga w uzyskaniu wiedzy i umiejętności, które pozwolą żyć godnie, radośnie – na miarę XXI wieku”. Ich słowa niedługo miały stać się rzeczywistością.
W deszczowej aurze na placu budowy zgromadziły się władze miasta, pedagodzy, rodzice i uczniowie, aby dokonać wmurowania aktu erekcyjnego.