Archiwum

         12 września odwiedzili naszą szkołę policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku. Nie przyszli z pustymi rękami. Podarowali naszym uczniom wspaniałe prezenty w postaci plecaków wraz z pełnym wyposażeniem oraz słodycze. Podarunki zawsze cieszą dzieci, więc był to radosny dzień w naszej szkole, zwłaszcza, że obdarowano dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia.

Plecaki dla uczniów przygotowali słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego Słupskiej Szkoły Policji. Koordynatorami akcji byli podkom. Radosław Bakun i nadkom. Grzegorz Babieracki, którzy wręczyli uczniom i rodzicom plecaki.

Dzieci, oprócz niezbędnych przyborów szkolnych, otrzymały równie cenny przykład postawy niesienia pomocy potrzebującym, wrażliwości na potrzeby innych. W podziękowaniu za okazane serce wręczyły policjantom własnoręcznie wykonany herb naszego miasta.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY POLICJANTOM

ZE SZKOŁY POLICJI w SŁUPSKU!!!