Archiwum

Internet odgrywa coraz większą rolę w życiu dzieci i młodzieży. W dorosłe życie wchodzi już pokolenie, które nie dzieli świata na realny i wirtualny, tylko na co dzień
w naturalny sposób posługuje się mediami elektronicznymi, utrzymując za ich pośrednictwem relacje rówieśnicze, wyrażając siebie, bawiąc się, rozwijając swoje pasje i zainteresowania.

Z Internetem wiąże się wiele korzyści jak również dużo zagrożeń. Świadomi owej sytuacji Nasza Szkoła Od 23.10.2017r. do 30.04.2018r. brała udział w ogólnopolskim konkursie UCZEŃ BEZPIECZNY W SIECI.

Koordynatorem konkursu była p. E. Mirańska, a do współpracy włączyli się nauczyciele, a przede wszystkim p. J. Dobska i p. M. Bratasz oraz uczniowie naszej szkoły. Wspólnie wykonaliśmy wiele ważnych i ciekawych zadań, które spełniły wymagania konkursowe.

Wszystkie klasy zostały zapoznane z zasadami właściwych zachowań w sieci. Opracowano Szkolne Zasady Bezpieczeństwa oraz planszę z informacjami o cyfrowym bezpieczeństwie. Uczennice klas VII pod opieką p. J. Dobskiej poprowadziły spotkania
z najmłodszymi uczniami („Hasła loginy i bezpieczne logowanie”, „Reklama w Internecie.”), co spotkało się z gorącym przyjęciem i wzbudziło wiele pozytywnych emocji.

Dla uczniów klas starszych we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną odbyły się warsztaty poświęconych cyfrowemu bezpieczeństwu pt. „Jestem bezpieczny
w niebezpiecznym świeci”, „Cyberprzemoc – zagrożenia związane z niekontrolowanym dostępem nastolatków do Internetu.”

W klasach VII przeprowadzono pogadankę tematyczną z udziałem wychowawców, pedagoga i policjanta. Refleksję dzieci wzbudził film „W sieci.tv”. Podczas pełnej emocji dyskusji uczniowie uświadomili sobie, że prezentowane historie mogą dotknąć każdego, stąd ważne jest stosowanie zasad bezpiecznego poruszania się po Internecie.

Problem niewłaściwego doboru gier, zbyt długiego grania i konsekwencji z tym związanych został omówiony w klasach I-III przez policjanta. Klasy starsze oraz rodzice spotkali się w tej sprawie z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Uwaga słuchaczy została skierowana na symptomy świadczące o zagrożeniu, bądź też już istniejącemu uzależnieniu od gier i Internetu.

Uczniowie Usteckiej Jedynki mieli możliwość wykazać się swoją twórczością
i kreatywnością w konkursach plastycznych. Uczniowie kl. I-III przygotowywali prace na temat „Jak spędzam czas wolny w sieci?/przed komputerem?, zaś starsi koledzy na temat „Zagrożenia związane z zamieszczaniem i udostępnianiem zdjęć oraz treści w sieci.”

Mobilne środowisko edukacyjne nie jest nam obce. Nauczyciele na bieżąco korzystają z nowych technologii edukacyjnych na lekcjach (projektory, tablice interaktywne itp.), podnoszą swoje kwalifikacje na kursach oraz wymieniają swoje doświadczenia w ramach sieci współpracy. Uczniowie chętnie prowadzą założoną przez siebie stronę internetową bwi.cba.pl., biorą udział w kursach e-learningowych. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowinek technologicznych podnosi efektywność nauki i aktywizuje w równym stopniu obie półkule mózgowe. Dzieci czują, że uczą się w nowoczesnej szkole oraz chętniej i łatwiej przyswajają sobie najtrudniejsze treści.

Podejmowane przez szkołę działania w ramach konkursu „Uczeń bezpieczny w sieci” poszerzyły wiedzę i świadomość uczniów na temat możliwych zagrożeń zawiązanych
z korzystaniem z Internetu oraz nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Zmotywowały do odpowiedzialnych zachowań w sieci i podniosły poziom umiejętności związanych z zasadami mądrego korzystania z nowych technologii.

Certyfikat