Archiwum

W trosce o podniesienie bezpieczeństwa naszych uczniów w sieci już po raz drugi przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu cyfrowobezpieczni.pl. Od września realizowaliśmy szereg ciekawych zadań:

 1. Spotkania na temat Szkolnych Zasad Bezpieczeństwa z parlamentem uczniowskim, radą rodziców oraz radą pedagogiczną, których efektem było wypracowanie stanowiska dotyczącego używania smartfonów i tabletów na terenie szkoły. Wypracowane zasady zostały zapisane w statucie szkoły oraz szkolnych zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.
 2. Wystawa – Szkolne Zasady Bezpieczeństwa - uczniowie klasy VI s wykonali planszę z informacjami o cyfrowym bezpieczeństwie umieszczoną w holu szkoły, aby do informacji mieli dostęp wszyscy uczniowie oraz rodzice odwiedzający naszą placówkę.
 3. Klasowe plakaty o bezpieczeństwie w Internecie - wychowawcy przeprowadzili tematyczne narady klasowe, uczniowie dyskutowali o bezpieczeństwie w sieci oraz o sposobach przestrzegania Szkolnych Zasad Bezpieczeństwa w Internecie, wykonali plakaty i rysunki tematyczne.
 4. Lekcje w klasach pierwszych prowadzone przez uczniów klas siódmych - Ala i Ola z klasy VII b poprowadziły lekcje na temat: „Hasła loginy i bezpieczne logowanie”; Dobrusia i Anitka przeprowadziły zajęcia pt. „Reklamy w Internecie”.
 5. E-learning dla uczniów - stworzenie przez nauczycieli informatyki klas na witrynie , w sekcji „kurs e-learning”. Uczniowie uzupełniali swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, uczestnicząc w takich kursach jak:
 6. Konkurs plastyczny „Jesteśmy cyfrowobezpieczni” - uczniowie klas I - III przygotowywali pracę plastyczną na temat: „Jak spędzam czas wolny w sieci? / przed komputerem? Natomiast klasy IV – VII opracowywały plakat lub prezentację multimedialną na temat „Zagrożenia związane z zamieszczaniem i udostępnianiem zdjęć oraz treści w sieci”. A oto zwycięzcy:
  •  Kategoria klas I - IV
   • I m-ce – Sebastian Synowiec, Oliwier Gładysz, Wiktor Waśkowski – kl. IV s
   • II m-ce – Diana Chrapek – kl. 4 a
   • III m-ce – Natalia Ruczaj, Hania Grudniewska, Jagoda Tkacz – kl. 4 s; Iga Górska – kl. 4 s; Emilia Szulc – kl. 4s
  • W kategorii klas V-VII najlepszą prezentację przygotowała Hania Kargul z klasy 6a.
 7. Warsztaty o bezpieczeństwie w Internecie prowadzone przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku pod hasłem „Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie dla kl. IVa, IVb, IVs. Drugi cykl spotkań profilaktycznych pn. „Cyberprzemoc – zagrożenia związane z niekontrolowanym dostępem nastolatków do Internetu” skierowany był do uczniów klas VI i VII. Na zajęciach zostało poruszonych wiele tematów:
  • Hejt – przeciw mowie nienawiści.
  • Ochrona wizerunku w sieci.
  • Podszywanie się pod profil kolegi lub koleżanki, hakowanie kont, haseł w grach i aplikacjach komputerowych oraz konsekwencje emocjonalne dla ośmieszonych osób.
  • Bezrefleksyjne udostępnianie swoich danych wrażliwych w Internecie.
  • Zagrożenia utratą zdrowia lub życia podczas tzw. Internetowych „chaleng show”.
  • Charakterystyka ofiar i sprawców cyberprzemocy, konsekwencje prawne związane ze stosowaniem przemocy w Internecie, możliwość zadośćuczynienia dla ofiary i nieuchronność kary dla sprawców cyberprzemocy.
  • Bulling, stalking i grooming (uwodzenie dzieci w Internecie).
 8. Przedstawienie „Bajkowo o Internecie”, w którym Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia oraz Królewna Śnieżka wprowadzili uczniów w świat bezpiecznego Internetu. Bohaterowie przestrzegali uczniów przed umawianiem się z nieznajomymi w sieci, podawaniem swoich danych osobowych, udostępnianiem wizerunku i zdjęć oraz konsekwencjami hejtowania. Pokazali, jak ważne jest zabezpieczanie urządzeń mobilnych przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami.
 9. Gra planszowa. Uczniowie klas siódmych (55 osób) pracowali nad stworzeniem gry planszowej na temat bezpieczeństwa w sieci, poprzez opracowywanie pytań i rebusów. Uczniowie klasy VII b natomiast zajęli się wykonaniem graficznym planszy oraz kart z pytaniami. Wykorzystywali do tego celu darmowy program Gimp. Młodzież opracowała również zasady gry. Gra została nazwana „JESTEŚ BEZPIECZNY”.
 10. Lekcje z wykorzystaniem gry planszowej stworzonej przez uczniów klas siódmych - uczniowie poprzez zabawę uczyli się zasad wykorzystywania urządzeń komputerowych, poznawali czasami trudne nazwy związanie z komputerami.
 11. Przygotowanie ulotek reklamowych przez uczniów klasy VII b, które były rozdawane podczas różnych spotkań w szkole. Potrzebne informacje uczniowie czerpali z Internetu oraz z własnych doświadczeń.
 12. Wystawa tematyczna - uczniowie przygotowali wystawę poświęconą bezpieczeństwu w Internecie oraz tematyczne ulotki, które zostały udostępnione uczestnikom spotkania z rodzicami oraz spotkania szkoleniowego dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.
 13. Udział nauczycieli w XIII Konferencja z cyklu Zdrowie dzieci i młodzieży pn. „Słowa ranią. Powiedz NIE mowie nienawiści” zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Starostwo Powiatowe i Akademię Pomorską w Słupsku. Nauczyciele podzielili się swoimi spostrzeżeniami z konferencji z innymi wychowawcami podczas spotkania w ramach Zespołu Wychowawców.
 14. Spotkania z pedagogiem w klasach piątych - dyskusje z uczniami na temat preferowanych przez nich gier komputerowych.
 15. Nauczyciele zajęć komputerowych przeprowadzili cykl zajęć według scenariuszy zamieszczonych na portalu cyfrowobezpieczni.pl:
  • „Loginy, hasła i bezpieczne logowanie”.
  • „Wiarygodność w sieci”.
 16. Spotkania z rodzicami w czasie których psycholog przeprowadziła prelekcje na temat wpływu gier komputerowych i telewizji na rozwój psychofizyczny dziecka.
 17. Nowe scenariusze - nauczyciele zajęć komputerowych opracowali nowe scenariusze lekcji, które można wykorzystać podczas zajęć wychowawczych. Wychowawcy realizując scenariusze zwiększają świadomość uczniów na temat wielu zagadnień z zakresu Internetu.
 18. Spotkania z policjantem w klasach VII na temat cyberprzemocy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za umieszczane treści w Internecie, udostępnianie danych wrażliwych i złudnemu poczuciu anonimowości, które towarzyszy młodzieży poruszającej się w cyberprzestrzeni.
 19. Opracowanie szkolnej strony WWW promującej bezpieczne wykorzystywanie Internetu - uczniowie klasy VII b wraz z p. Jolantą Dobską założyli i prowadzą tematyczną stronę internetową bwi.cba.pl, która zawiera treści związane z bezpieczeństwem cyfrowym.
 20. UWAGA! INTERNET! - warsztaty organizowane we współpracy z Centrum Edukacji Filmowej na temat:
  • Cyberprzemoc – jak się przed nią bronić?,
  • Informacje w Internecie – jak sprawdzić, czy podana informacja jest prawdziwa?
  • Co łączy rakietę kosmiczną ze smartfonem?
  • Co by było, gdyby Intern et przestał działać?
  • Dlaczego youtuberzy stają się bardziej znani od aktorów?
  • Jakie szkody potrafi wyrządzić hejter?
 21. INTERNET DLA WSZYSTKICH - uczniowie klasy IVb i VIIb w usteckim ratuszu zaprezentowali przedstawienie pt. „Bajkowo o Internecie” słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 22. Przedstawienie dla przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 3 oraz z Przedszkola „Na Wydmie” w Ustce.
 23. UKOŃCZENIE KURSU E-LEARNINGOWEGO - nauczyciele naszej szkoły ukończyli kurs e-learningowy „Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci?”
 24. Ankieta dotycząca działań związanych z akcją CYFROWOBEZPIECZNI, która wykazała, że uczniowie „Jedynki” chętnie korzystają z Internetu, ale jednocześnie wielu z nich zdaje sobie sprawę z zagrożeń płynących z sieci.
 25. Zajęcia dla usteckich przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 3 oraz Społecznego Przedszkola "Na Wydmie", na temat bezpiecznego korzystania z internetu przeprowadziły uczennice klasy VII B.