Archiwum

„Profilaktyka to spotkanie z drugim człowiekiem 
w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia;
 jest czasem poświęconym innym w celu 
przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.
 To nadzieja na lepsze jutro.”
Z. B. Gaś

W dniach 18.04 (środa) i 23.04 (poniedziałek) gościliśmy w naszej usteckiej Jedynce gości ze Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.

Uczniowie klas VII wzięli udział w prelekcji dotyczącej profilaktyki narkotykowej, którą poprowadził st.chor.szt. Mariusz Rokicki, zaś klasy V uczestniczyły w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, kierowanych przez st.szer. Pawła Bacha i szer. Kacpra Sileckiego.

Dziękujemy gościom za ciekawe zajęcia i zapraszamy do fotorelacji!