Archiwum

Dnia 20 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi, w którym brały udział wszystkie klasy:
- Klasy I - V -  obejrzały prezentację nt. naszej planety i wpływu człowieka na zmiany w środowisku naturalnym. Uczestniczyły też w quizie tematycznym, a niektórzy z nich przedstawili swoje domowe hodowle roślin i zwierząt.;
- Klasy VI i VII wzięły udział w prezentowanym przez uczniów klas siódmych pokazie doświadczeń fizycznych oraz w pogadance nt. konieczności segregacji odpadów i konsekwencjach wynikających z niewłaściwej działalności człowieka. Ponadto uczniowie klas siódmych biorący udział w konkursie: "Zabawy z fizyką" zademonstrowali swoje zabawki - doświadczenia konkursowe.
Wszyscy uczniowie, po zakończeniu lekcji, otrzymali małą niespodziankę (fistaszki z krótką tematyczną informacją lub ciekawostką dotyczącą Ziemi i nie tylko) oraz ulotkę dotyczącą sortowania odpadów, łącznie z punktami, gdzie powinniśmy oddawać tzw. odpady niebezpieczne. Ponadto na terenie szkoły, na korytarzach, zostały rozwieszone prace plastyczne uczniów (rysunki, plakaty) o naszej planecie, a także o zwierzętach i roślinach, którymi nasi uczniowie opiekują się w domu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowania tej imprezy.