Archiwum

Jednym z ważnych zadań szkoły jest wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu. Oprócz zajęć lekcyjnych przyczyniają się do tego uroczystości szkolne poświęcone ważnym rocznicom z historii Polski.

Co roku czcimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wychowawcy i nauczyciele historii przypomnieli uczniom o rocznicy opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

Uczniowie, pod kierunkiem nauczyciela historii – p. K. Borysiewicza, przygotowali plakaty upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. Prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu obok auli, aby jak najwięcej uczniów i odwiedzających szkołę rodziców mogło się z nimi zapoznać.