Archiwum

W sobotę nasi uczniowie uczestniczyli w terenowych zajęciach przyrodniczych. Głównym celem było poznanie środowiska życia organizmów wodno-lądowych stawu Seekenmoor.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć złożony w naturalnych warunkach skrzek żab i ropuch oraz zapoznać się z ich cyklem rozwojowym. Mogli również ujrzeć traszkę, jaszczurkę, zaskrońce pełzające po lądzie i pływające w stawie, a także niektóre gatunki owadów, które bardzo ożywiły się w ten piękny, wiosenny dzień.

Wycieczka była dla młodych przyrodników nie tylko atrakcyjna, ale również niezwykle pouczająca.