Archiwum

Internet odgrywa coraz większą rolę w życiu dzieci i młodzieży. W dorosłe życie wchodzi już pokolenie, które nie dzieli świata na realny i wirtualny, tylko na co dzień w naturalny sposób posługuje się mediami elektronicznymi, utrzymując za ich pośrednictwem relacje rówieśnicze, wyrażając siebie, bawiąc się, rozwijając swoje pasje i zainteresowania.

Z Internetem wiąże się wiele korzyści jak również dużo zagrożeń, o których mają okazję dowiedzieć się nasi uczniowie, biorąc udział w warsztatach poświęconych cyfrowemu bezpieczeństwu.

W pierwszym cyklu zajęć pod hasłem „Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie” wzięli udział uczniowie klas czwartych i piątych. Zaproszeni goście z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku skupili uwagę uczniów na zjawisku cyberprzemocy – co to jest cyberprzemoc, jej rodzaje oraz sytuacje, w których łamane są normy i zasady obowiązujące w przestrzeni wirtualnej. Ponadto uczniowie wspólnie szukali pozytywnych stron płynących z możliwości Internetu, tj. robienie e-zakupów, ściąganie e-booków, szukanie materiałów edukacyjnych, szybka wymiana informacji, korzystanie z poczty elektronicznej itd.

Drugi cykl spotkań profilaktycznych pn. „Cyberprzemoc – zagrożenia związane z niekontrolowanym dostępem nastolatków do Internetu”, skierowany był do klas VI.

Uczniowie z zaciekawieniem i zainteresowaniem słuchali informacji, oglądali prezentacje i filmy przygotowane przez pedagogów.

Na zajęciach poruszono wiele treści. Najważniejsze z nich to:

  • Hejt – przeciw mowie nienawiści;
  • Ochrona wizerunku w sieci;
  • Podszywanie się pod profil kolegi lub koleżanki, hakowanie kont, haseł w grach i aplikacjach komputerowych oraz konsekwencje emocjonalne dla ośmieszonych osób;
  • Bezrefleksyjne udostępnianie swoich danych wrażliwych w Internecie;
  • Zagrożenia utratą zdrowia lub życia podczas tzw. internetowych „challenge show”;
  • Charakterystyka ofiar i sprawców cyberprzemocy, konsekwencje prawne związane ze stosowaniem przemocy w Internecie, możliwość zadośćuczynienia dla ofiary i nieuchronność kary dla sprawców cyberprzemocy;
  • Bulling, stalking i grooming (uwodzenie dzieci w Internecie).

Prowadzone spotkania poszerzyły wiedzę uczniów na temat prezentowanych treści. Cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, która chętnie podejmowała dyskusję, dzieliła się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami.

Szczególne podziękowania składamy p. Agnieszce Wojewodzie-Łukowczyk, p. Danucie Hałasiewicz-Tokarskiej, p. Luizie Rajkowskiej i p. Agnieszce Szreter za przygotowanie oraz przeprowadzenie ciekawych zajęć i miło spędzony czas z naszymi uczniami.