Archiwum

W związku z realizowanym w szkole doradztwem zawodowym uczniowie klas siódmych poznają zawody występujące na lokalnym rynku pracy. W dniach 19 i 20 lutego oraz 16 marca 2018 r. naszym gościem był Pan st. chor. szt. Robert Wruszczak Komendant Wojskowej Straży Pożarnej Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Pan Robert przedstawił uczniom zawód strażaka wojskowego. Opowiedział, w jaki sposób można zostać  strażakiem wojskowym oraz omówił zadania i obowiązki dotyczące poszczególnych stanowisk pracy. Wskazał również cechy charakteru, umiejętności i predyspozycje zawodowe niezbędne do wykonywania tego zawodu. Serdecznie dziękujemy za współpracę.