Archiwum

 

bieg po zdrowieWedług badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) z 2010 r. dzieci po raz pierwszy sięgają po papierosy już w wieku 11 lat, a nawet wcześniej (13,1%). Okres krytyczny, kiedy uczniowie próbują różnych używek, przypada na przedział 9–10 lat. Badania CBOS „Młodzież 2013” wskazują, że wśród młodzieży szkolnej (11–15 lat) próby palenia podjęło 44%. Podejmowanie prób palenia i częstość palenia wzrastają z wiekiem, szczególnie pomiędzy 11. a 13. rokiem życia.

Mając na uwadze powyższe statystyki, już po raz drugi uczniowie klas IV wystartowali w biegu po swoje zdrowie. Mamy nadzieję, że wszyscy dobiegną do mety i będziemy mogli wspólnie czerpać korzyści płynące z realizowanego programu profilaktycznego.

Program „Bieg po zdrowie” powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów dotyczących zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty, jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

Edyta Mirańska
Pedagog w SP1