Archiwum

18 stycznia 2018 r. w SP 3 w Ustce odbyła się debata dotycząca zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki. W spotkaniu wzięli udział uczniowie usteckich szkół; naszą placówkę godnie reprezentowali przedstawiciele klas VII.

Otwierając debatę, prowadzący – p. Michał i p. Małgorzata z firmy „Utila” oraz p. Małgorzata Bugajewska – naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej w Ustce – podkreślili, że celem spotkania jest zebranie opinii, pomysłów dotyczących zagospodarowania terenu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „EMPEC” w Ustce. Uczniowie z uwagą słuchali krótkiego wykładu o studium planowania przestrzennego, by za chwilę móc tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Dowiedzieli się również, że obecny i przyszły wygląd ich rodzinnego miasta zależy także od nich, bo to wspólne dzieło wszystkich ustczan.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty, podczas których uczniowie podzieleni na 5 grup tworzyli makiety Ustki. Mieli oni za zadanie jak najefektywniej, najciekawiej i najmądrzej zagospodarować teren Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, mieszczący się przy ulicy Bałtyckiej. Młodzież z wielkim zaangażowaniem „konstruowała” swoje makiety. Stawiając kolejne obiekty, żywo dyskutowali na temat ich przydatności, funkcjonalności, a także wyglądu i estetyki. Koncepcji na zagospodarowanie terenu było mnóstwo – począwszy od placów zabaw z oczkiem wodnym na środku czy polem paintballowym, skończywszy na filharmonii czy też innowacyjnej restauracji znajdującej się na szczycie futurystycznej wieży widokowej. Podczas warsztatów nasi uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością, kreatywnością, oryginalnością, a także umiejętnością dobrej współpracy z uczniami z innych szkół.

Na koniec spotkania odbyła się krótka prezentacja powstałych makiet, przy jednoczesnym ich omówieniu przez przedstawicieli poszczególnych grup. Prowadzący spotkanie byli pod ogromnym wrażeniem efektów dwugodzinnej pracy uczniów. Bez wątpienia wszyscy uczestnicy wykazali się niesamowitą inwencją twórczą, co w podsumowaniu spotkania podkreśliła sama pani naczelnik. Dzieci otrzymały od prowadzących słodki upominek, ale co ważniejsze – opuściły mury szkoły z nową wiedzą dotyczącą mądrego planowania i zagospodarowania terenów miejskich, co być może wykorzystają kiedyś w swoim życiu zawodowym…