Archiwum

W związku z realizowanym w szkole doradztwem zawodowym uczniowie klas siódmych poznają zawody występujące na lokalnym rynku pracy. Spotkania te umożliwiają uczniom zapoznanie się ze specyfiką pracy w różnych zawodach.

W dniach 12, 13 i 15 grudnia podczas zajęć z doradztwa zawodowego odwiedził nas przedstawiciel zawodu - grafik komputerowy. Pan Paweł Jakimowicz mówił uczniom klas siódmych, kto może zostać grafikiem komputerowym, jakie trzeba mieć cechy charakteru, umiejętności, predyspozycje zawodowe, żeby zostać grafikiem komputerowym. Wskazał, szkoły w których można zdobyć zawód grafika komputerowego. Mówił o potencjalnych miejscach pracy dla grafika komputerowego, oraz zadaniach i czynnościach wykonywanych na tym stanowisku pracy. Pan Paweł pokazał również uczniom mnóstwo zrealizowanych projektów przez jego firmę,