Archiwum

W naszej szkole prężnie działa Parlament Uczniowski, który szerzy wśród uczniów ideę wolontariatu. Dzięki zaangażowaniu Prezydium Parlamentu Uczniowskiego, przy wsparciu opiekuna Parlamentu – p. Doroty Grześ, uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w akcjach charytatywnych.

         Odpowiadając na apel Pomorskiego Kuratora Oświaty, włączyliśmy się w akcję „Polacy Kresowym Straceńcom”, której celem była pomoc Kombatantom z Kresów Wschodnich oraz dzieciom z polskich rodzin na Białorusi. Pamiętając o Rodakach na Kresach Wschodnich, prowadziliśmy zbiórkę żywności, zabawek, materiałów piśmienniczych dla dzieci. Przekazaliśmy 10 kartonów zgromadzonych darów, w tym 49 paczek ze słodyczami i upominkami dla dzieci.

         Od wielu lat wspieramy dzieci ze szkoły w Burundi w Afryce, którą  prowadzą misjonarki - Siostry Kanoniczki Ducha Świętego. Nie inaczej było i tym razem – w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie zorganizowaliśmy sprzedaż ciast i kartek świątecznych. Zebraliśmy kwotę 910 zł, którą przekazaliśmy na potrzeby misji w Burundi.

         Nasi uczniowie są wrażliwi także na potrzeby zwierząt. Udowodnili to angażując się w akcję DZIECI – ZWIERZĘTOM prowadzona przez Fundację Centaurus, której celem jest pomoc zwierzętom chorym, starym i porzuconym. Przez cały listopad kolejne klasy prowadziły słodki kiermasz, sprzedając ciasta i pyszne desery. W ten sposób udało nam się zebrać kwotę 1390 zł. Pozyskane fundusze przekazaliśmy Fundacji Centaurus na zapewnienie opieki porzuconym i niechcianym zwierzętom.

         Ponadto, jak co roku, włączyliśmy się w akcję „Gwiazdka dla Burka”. Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy, koców, zabawek dla zwierząt ze schroniska w Słupsku. Zgromadzone dary dla czworonogów zostały zawiezione do schroniska przez dzieci z klas IIa i IIIc oraz  wychowawczynie – p. J. Szewczyk i p. W. Lewandowską. 

         Zaangażowanie naszych uczniów w akcje charytatywne świadczy o ich wrażliwości, umiejętności dostrzegania potrzeb innych oraz chęci niesienia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

         Serdecznie dziękujemy RODZICOM naszych uczniów za aktywny udział w działaniach wolontariatu. Bez Państwa wsparcia i pomocy nie udałoby się zdziałać tyle dobra dla innych.