Archiwum

W związku z realizacją programu pn. „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wśród uczniów szkół podstawowych zostały zorganizowane warsztaty przyrodnicze prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa.

Spotkania odbyły się w Multicentrum eksperymentu w SP nr 1 w Ustce. Uczniowie klas czwartych dowiedzieli się, na czym polega różnica między zawodem leśnika a myśliwym, w jaki sposób lasy są odnawiane, pielęgnowane i chronione. Uczyli się też rozpoznawania liściastych i iglastych gatunków drzew, rosnących w naszej okolicy. Było to bardzo interesujące i pouczające spotkanie.

Zajęcia polegały także na tworzeniu kącików przyrodniczych w szkołach. W ramach projektu zaplanowano zakup materiałów dydaktycznych, w tym rośliny na rabaty posadzone wokół szkoły.