Archiwum

         Aby wychować młode pokolenie Polaków w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji narodowej, szkoła podejmuje szereg działań. Dzieci i młodzież nie tylko poznają dzieje Polski na lekcjach historii, ale także uczestniczą w obchodach świąt narodowych i ważnych rocznic, uczą się patriotycznych pieśni i piosenek żołnierskich, są zaznajamiani z osiągnięciami polskiej kultury, sztuki, nauki oraz sylwetkami wybitnych Polaków.

Wspaniałą okazją do lekcji patriotyzmu jest Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku obchodziliśmy je bardzo radośnie, gdyż towarzyszyła nam Ustecka Orkiestra Dęta. Na wstępie uczniowie przygotowani przez p. E. Spiczak-Brzezińską i p. K. Borysiewicza przypomnieli drogę Polaków do odzyskania niepodległości. Przekaz słowny dopełniła prezentacja multimedialna.

Nasi uczniowie trafnie zauważyli, iż to święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy swoich dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości, dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce, dzięki którym przetrwał nasz język, nasza kultura i tradycja.  

W obchodach Święta Niepodległości towarzyszy nam zawsze pieśń ojczysta. Śpiew przekazywany z pokolenia na pokolenie jest świadectwem historii i sprawdzianem tożsamości narodowej. Polska pieśń jednoczyła i umacniała rodziny, stawała się zawołaniem bojowym, dodając sił żołnierzom i powstańcom oraz rozpalała miłość do Ojczyzny. W czasach zaborów i okupacji była zakazana, a za jej wykonywanie surowo karano. Dzisiaj możemy słuchać jej i cieszyć się nią bez przeszkód. Właśnie dlatego postanowiliśmy uczcić Święto Niepodległości pięknym koncertem w wykonaniu Usteckiej Orkiestry Dętej.

Oprócz pieśni patriotycznych, do których śpiewem włączyła się społeczność szkolna, wysłuchaliśmy też innych, znanych utworów. Koncert brawurowo prowadził kapelmistrz – pan Zbigniew Maciąg, który nie tylko dyrygował orkiestrą, ale również barwnie opowiadał uczniom o kolejnych instrumentach tworzących Orkiestrę.

Spotkanie pokazało, jak można cieszyć się Świętem Niepodległości i obchodzić je w radosny sposób.

Składamy serdeczne podziękowania

Panu Kapelmistrzowi i Muzykom Usteckiej Orkiestry Dętej.