Archiwum

         Bardzo ważnym zadaniem współczesnej oświaty jest wychowanie młodego pokolenia. Należy tak organizować życie szkoły, aby dzieci i młodzież dostrzegały potrzeby innych i na miarę swoich możliwości starały się pomagać potrzebującym. I chociaż w programie nauczania nie ma lekcji wrażliwości, to tematyka ta często pojawia się w szkolnej klasie.

Tak było również we wrześniu bieżącego roku, gdy odpowiedzieliśmy na apel Pomorskiego Kuratora Oświaty i włączyliśmy się do akcji „Szkoła szkole”, mającej na celu pomoc szkołom poszkodowanym w letnich nawałnicach na terenie naszego województwa. Pomysł od razu spotkał się z aprobatą Rodziców i zainteresowaniem naszych uczniów, którzy zbierali fundusze dla Szkoły Podstawowej w Węsiorach. W działania charytatywne zaangażowały się wszystkie klasy w szkole. Były kwesty wśród rodziców na zebraniach klasowych oraz wśród grona pedagogicznego, sprzedaż ciast, galaretek i deserów. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem podeszli do prośby wychowawców, każdy chciał włączyć się w akcję.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów udało nam się zebrać 4124,39 zł, które przekazaliśmy Szkole Podstawowej w Węsiorach. Za kwotę 1005,44 zł zostały zakupione artykuły piśmiennicze, zaś 3118,95 zł przekazaliśmy jako darowiznę.

Bardzo nas cieszy postawa naszych uczniów i ich Rodziców, bez zaangażowania których ta akcja nie powiodłaby się.

Otrzymaliśmy również podziękowania od Szkoły Podstawowej w Węsiorach:

Składamy serdeczne podziękowanie

Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom i Dyrekcji

Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce

za  bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność -wsparcie rzeczowe i finansowe - okazane naszej szkole.

Jesteśmy wdzięczni za piękny odruch serca, który przyjęliśmy ze wzruszeniem.Podjęta przez WAS inicjatywa pomocy naszej szkole stanowi cennąpomoc w realizacji zadańdydaktyczno-wychowawczych.

Życzymy WAM wielu sukcesów i powodzenia w realizacji wszelkich zamierzeń.

                                             Z wyrazami wdzięczności

                                             za pomoc i ogromne serce

                                             rodzice, uczniowie, nauczyciele 

                                             i dyrekcja Szkoły Podstawowej

                                                          w Węsiorach