Archiwum

Dzień Edukacji Narodowej to w szkolnym kalendarzu dzień szczególny. Jest to święto całej społeczności szkolnej, czas życzeń i podziękowań dla nauczycieli oraz pracowników szkoły. Tego dnia nauczyciele zapominają o codziennym trudzie związanym z wychowaniem i edukacją młodego pokolenia, zaś pamiętają o tym uczniowie i wyrażają swoje uznanie dla pracy nauczycieli.

         Właśnie w takiej podniosłej atmosferze przebiegała uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Na twarzach pedagogów gościł uśmiech wywołany życzeniami i kwiatami od wdzięcznych uczniów. Przedstawiciele Parlamentu Uczniowskiego w ciepłych słowach dziękowali za przekazywaną wiedzę i troskę swoim nauczycielom i wychowawcom.

         Następnie pani Dyrektor – Bogumiła Lenard wręczyła wyróżnionym nauczycielom Nagrody Dyrektora.

Na zakńczenie wszyscy z przyjemnością obejrzeli spektakl poświęcony życiu szkolnemu w wykonaniu uczniów klas IV, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń: p. E. Moralewicz, p. M. Bratasz, p. K. Komorowskiej, p. I. Błądkowskiej, przy współpracy p. Kariny i Janusza Werra. Uczniowie trafnie i z humorem przedstawili meandry szkolnej rzeczywistości, wywołując uśmiech na twarzy swoich pedagogów.

Szkoda, że następny Dzień Nauczyciela dopiero za rok…