Archiwum

Czas płynie tak szybko. Dopiero co witaliśmy się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, a już minął pierwszy miesiąc nauki.

Wrzesień w świetlicy szkolnej był bardzo pracowity. Z uwagi na potrzeby uczniów wydzielone zostały kąciki do nauki, zabawy i wypoczynku. Wśród nowo rozstawionych mebli, sprzętów i skrzynek zaczął rozbrzmiewać gwar dzieci. Powstał kącik czytelniczy, a wszystkie zabawki znalazły swoje miejsce.

W trakcie zajęć podopieczni zostali zapoznani z zasadami zachowania i przebywania  w salach świetlicy szkolnej. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu w trakcie zabaw. Podczas swobodnych rozmów poruszany był temat wakacyjnych wspomnień, nowych znajomości i planów na najbliższy rok. Zabawy organizowane przez wychowawców umożliwiły lepsze poznanie się dzieci i ich integrację.

W miarę możliwości pogodowych starano się jak najczęściej wychodzić na plac zabaw i boisko szkolne. W trakcie zajęć plastyczno – technicznych korzystano z dobrodziejstw, jakie przyniosła jesień. Z kasztanów i żołędzi powstały różnorodne ludziki i zwierzątka. Na ściennych tablicach pojawiły się barwne, jesienne prace.

Uczniowie rozwijali swoje umiejętności konstrukcyjne tworząc ciekawe budowle i maszyny. Chętnie sięgali też po gry, wpływające na wzrost ich kompetencji. Wychowawcy starali się zapewnić dzieciom czas tak, by wracały na świetlicę z przyjemnością.