Archiwum

19 września przybył do naszej szkoły gość z dalekiej Afryki. Na zaproszenie siostry Fazjany odwiedziła nas misjonarka z Burundi. Siostra Adela spotkała się z uczniami klas I – III oraz IVa i IVs. Przybliżyła im działalność misyjną oraz opowiedziała o codziennym życiu dzieci w Afryce. Przywiozła ze sobą ciekawe eksponaty, np. „piłkę” wykonaną przez dzieci, kompozycje plastyczne oraz skórę węża.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści siostry, które ilustrowane były ciekawą prezentacją multimedialną. Pytały o swoich rówieśników z Burundi.

Spotkanie z siostrą misjonarką było bardzo ciekawe, uczniowie zauważyli wyraźne różnice pomiędzy własną codziennością a życiem dzieci afrykańskich i dostrzegli potrzebę niesienia pomocy uboższym, potrzebującym.