Archiwum

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 klasy IVa,b,s zostały objęte programem profilaktycznym „Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych”, rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zajęcia warsztatowe były wspaniałą okazją dla uczniów do rozwijania umiejętności poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Stworzyły odpowiednie warunki wzmacniania „wewnętrznej siły” do przezwyciężania nieśmiałości. W trakcie spotkań uczniowie mieli wiele okazji do informowania innych o własnych myślach, uczuciach, oczekiwaniach, nauczyli się stosować komunikat „Ja” i poznali zasady aktywnego słuchania. Dzieci zachęcane były do myślenia o własnych cechach, o tym co je łączy z rówieśnikami, o przyczynach własnych sukcesów i porażek. Uczyli się szukać optymistycznych wyjaśnień przeżywanych trudności. Tworzyły portrety optymisty i pesymisty. Bombardowały swoje myśli negatywne i tworzyły optymistyczne modele wyjaśniania różnych zdarzeń. Liczne zabawy integracyjne sprzyjały tworzeniu przyjaznej atmosfery i rozluźniały istniejące napięcia.

Czy udało się nam znaleźć receptę na nieśmiałość? Jedno jest pewne, każdy z uczniów zabrał ze sobą walizkę pozytywnych informacji o sobie i innych. Zapraszamy do fotorelacji.