Archiwum

15 września kolejny raz przystąpiliśmy do akcji „Sprzątanie Świata”. W tym roku działaniom na rzecz środowiska przyświecało hasło „Nie ma śmieci, są surowce”. Tematyka recyklingu jest znana uczniom, gdyż spotykają się z nią na lekcjach przyrody i biologii, sortują odpady w szkole i w domach.

Rozumiejąc wagę problemu, uczniowie chętnie zaangażowali się w akcję ekologiczną. Mimo kapryśnej pogody klasy I – III uczestniczyły w porządkowaniu terenu Osiedla Kwiatowego, natomiast klasy IV – VII sprzątały las w pobliżu ulicy Jaśminowej.

Cieszy nas fakt, że uczniowie „Jedynki” rozumieją potrzebę działań na rzecz środowiska naturalnego i chętnie podejmują takie zadania.