Archiwum

Uczniowie klasy IV s od stycznia do maja brali udział w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. "Bieg po zdrowie". Głównym celem tego programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w 6 zajęciach warsztatowych, które realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Lekcje odbywały się w formie ćwiczeń i dyskusji, w których pomocne były zeszyty zadań. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań byli uczniowie Natalia i Kuba. Podczas zajęć uczniowie:

  • poznali skład dymu tytoniowego,
  • szacowali koszty pojedynczego palacza,
  • szacowali średnie koszty palaczy w Polsce,
  • formułowali zachowania zdrowe i niezdrowe,
  • tworzyli listę zachowań, o których mogą sami decydować, a o których decydują rodzice,
  • poznali definicję asertywności,
  • tworzyli listę asertywnych odpowiedzi.

Największe poruszenie wzbudziło szacowanie średnich kosztów palaczy w Polsce. Zawrotna kwota w wysokości 26 780 000 000 zł nie mieściła się uczniom w głowie, za tą kwotę można kupić: dwa laptopy dla każdego dziecka do 17 r.ż, 30 biletów do kina i 86 obiadów dla każdego Polaka, zaś na tygodniowy wyjazd można wysłać ok 19,5 mln osób. A co za tą kwotę kupiliby nasi uczniowie … lista była bardzo długa…

 koordynator projektu Edyta Mirańska