Archiwum

Od 15.09.2016r. do 15.03.2017r. nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie Szkoła otwarta na wielokulturowość, który ma na celu wskazanie, jak ważne jest, aby szkoła była otwarta na wielokulturowość.

Koordynatorem konkursu była p. A. Jaskulska, a do współpracy włączyli się wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Wspólnie wykonaliśmy wiele ważnych i ciekawych zadań.

We wszystkich klasach zostały przeprowadzone pogadanki na temat różnych kultur świata, dzieci poznawały i uczyły się podstawowych zwrotów w wielu językach, wykonywały prace plastyczne, plakaty, którymi dekorowały szkołę. Odbyły się także zajęcia otwarte dla rodziców, którzy aktywnie włączyli się, przygotowując zabawy dla dzieci z różnych stron świata. Zajęcia były bardzo ciekawe i zróżnicowane.

Poznawaliśmy kuchnie świata. Zadanie kulinarne realizowaliśmy przy okazji EUROWIZJI – uczniowie częstowali publiczność potrawami z reprezentowanego kraju. Natomiast kl. III c w czasie DNIA GRECKIEGO przygotowała sałatki, których degustatorami byli uczniowie innych klas, a rodzice kl. II d przygotowali na zajęcia otwarte potrawy z różnych kontynentów. To były SMAKOWITE i pełne egzotyki dni w naszej szkole!

Stworzyliśmy „Przewodnik po świecie”. Prezentację najciekawszych miejsc turystycznych połączyliśmy z wizytą nauczycieli z partnerskich szkół europejskich w ramach projektu ERASMUS+. Udekorowaliśmy szkołę kolorowymi plakatami ukazującymi najciekawsze miejsca turystyczne w Europie. Ponadto klasy wraz z wychowawcami przygotowały plakaty i prace plastyczne na temat państw innych części świata. Uczniowie byli bardzo aktywni i zainteresowani tematyką zadania.

Uczniowie klas IV i V wymyślili baśń o PIRACIE MARCINKU, który poszukując skarbu, trafia do Ustki, spotyka uczniów naszej szkoły i razem z nimi odkrywa piękno naszego miasta, poznaje zabytki, ciekawe miejsca, pomniki i legendy. Z rysunków wykonanych przez uczniów powstała papierowa i komputerowa wersja albumu o Ustce w języku polskim i angielskim. Wyszło pięknie, kolorowo i ciekawie!

Zorganizowaliśmy szkolną EUROWIZJĘ, w której wzięły udział wszystkie klasy IV – VI. Każda klasa losowała państwo, przygotowywała na jego temat prezentację multimedialna oraz wybierała piosenkę pochodzącą z danego kraju, która była śpiewana podczas finałowego koncertu. Dodatkową atrakcją była degustacja potraw z wybranego państwa. Impreza była wspaniała! Uczniowie zaprezentowali swoje talenty.

Opracowaliśmy Tablicę Dobrego Wychowania zawierającą wskazówki, jak się odnosić do obcokrajowców, na co zwracać uwagę, jak takie same zachowania są interpretowane w różnych kulturach. Uczniowie wyszukiwali informacje nt. zachowań w różnych sytuacjach. Zgromadzone wiadomości w formie plakatów umieścili na Tablicy Dobrego Wychowania, którą promowali w strojach różnych kultur. Wzbudziło to duże zainteresowanie całej społeczności szkolnej. Ponadto na zajęciach komputerowych uczniowie zapoznali się z NETYKIETĄ i wykonali na ten temat prace w programie Paint i Word.

Przygotowaliśmy szkolną wystawę prac plastycznych obrazujących regionalne stroje różnych kultur. Uczniowie zbierali informacje o strojach regionalnych w różnych kulturach, oglądali albumy, prezentacje na ten temat. Następnie wykonywali prace plastyczne, które zaprezentowali na szkolnej wystawie. Ponadto nauczyciele klas I–III zorganizowali WIELOKULTUROWE JASEŁKA, gdzie wystąpiły dzieci w strojach regionalnych z Azji, Afryki, Oceanii i krakowiacy z Polski. Występ wywołał entuzjazm publiczności. Spektakl prezentowany był w szkole uczniom oraz rodzicom, a także szerszej publiczności w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Ustce.

Podsumowując nasze działania, przeprowadziliśmy ogólnoszkolny konkurs „Co kraj, to obyczaj” dotyczący znajomości państw świata. Każda klasa zgłosiła drużynę, która rozwiązywała QUIZ na temat kultury, zwyczajów, położenia geograficznego, zabytków, symboli narodowych wybranych krajów. Jury było pod wrażeniem odpowiedzi uczestników. Okazało się, że dzięki projektowi, wiedza naszych uczniów na temat innych państw jest obszerna, a ciekawość świata ogromna.

Udział w konkursie przyniósł wszystkim wiele satysfakcji. Podjęliśmy innowacyjne działania, które rozbudziły ciekawość świata, poszerzyły wiedzę uczniów, wyzwoliły aktywność twórczą dzieci, stały się okazją do prezentacji ich umiejętności i talentów. Konkurs przyczynił się do integracji zespołów klasowych i doskonalenia umiejętności współpracy w grupie, stał się okazją do zaangażowania się Rodziców w życie szkoły. Organizację konkursu w naszej szkole trafnie opisują słowa:

WSPÓLNIE – WESOŁO – RÓŻNORODNIE – KOLOROWO – WIELOKULTUROWO!

certyfikat