Archiwum

W czwartek (9.02) Samorząd Uczniowski w obecności pedagoga szkolnego pani Edyty Mirańskiej i opiekuna PU pani Doroty Grześ rozlosował atrakcyjne nagrody pośród uczniów, którzy wzięli udział w konkursie szkolnym „Nasz rodzinny czas”. Ania Przystalska i Marta Nowak wylosowały poniższych szczęśliwców:

  • Bilet rodzinny dla 4 osób do kina Delfin na wybrany seans filmowy otrzymali:

NATALIA NIKODEMSKA IID I SZYMON MORALEWICZ IIIE.

  • Voucher w wysokości 120 zł do restauracji „Pod Strzechą” powędrował do KACPRA CUR VS.
  • Voucher w wysokości 100 zł do Cafe Mistral otrzymał MICHAŁ NOWACKI VIA.

Zwycięzcom gratulujemy i szczególne podziękowania składamy sponsorom nagród:
Państwu Graczykom, Państwu Kmita, Państwu Jakubiakom.