Archiwum

21 października miała miejsce jedna z najpiękniejszych uroczystości szkolnych. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów przez p. Dyrektor.

Na uroczystość przybyli rodzice i dziadkowie pierwszaków, którzy ze wzruszeniem obserwowali swoje pociechy z powagą ślubujące uczyć się pilnie i być pomocnym dla innych.

Wszyscy obejrzeli piękny występ przygotowany przez kl. Ia, IIa, IIIa, IVb i IVs wzbogacony prezentacją multimedialną. Na koniec wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie, aby zachować we wspomnieniach ten miły dzień.

Odtąd pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności.               

 GRATULUJEMY!!!