Archiwum

Dnia 12 października 2016r. o godzinie 10,00 spod Ratusza w Ustce wyruszył pochód ulicami miasta      z udziałem dzieci szkolnych usteckich szkół pod hasłem "Stop Przemocy". Był to pierwszy taki marsz zapoczątkowany przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Ustce, zorganizowany w ramach Światowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy. W marszu wzięli udział uczniowie kl. IVa, IVs, Vs, VIs, którzy wcześniej na naradach klasowych przygotowali liczne plakaty i transparenty z hasłami antyprzemocowymi:

  • NIE BÓJ SIĘ MÓWIĆ O SWOIM CIERPIENIU, GDY KTOŚ MA COŚ NA SWOIM SUMIENIU,
  • DOBRO ZAWSZE DO NAS WRACA,
  • AGRESJI MNIEJ, ŚWIATU LŻEJ,
  • WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO,
  • NIE ZAMYKAJ OCZU NA ZŁO,

nawiązującymi do kompromisowych rozwiązań konfliktów, bez używania siły fizycznej, a także do stosowania słów nieobrażających drugą osobę.

Nad bezpieczeństwem przemarszu czuwały służby mundurowe – Policja i Straż Miejska.

Marsz spotkał się z dużą aprobatą Burmistrza Ustki Pana Jacka Graczyka. Przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego pani Małgorzata Otręba zapowiedziała kontynuację podjętych działań  w kolejnym roku szkolnym.