WELLBEAN

Nauczyciele i uczniowie dwóch szkół Freinet Op Stelten w Dilsen- Stokkem w Belgii byli gospodarzami drugiego spotkania programu "CHILDREN'S EMPOWERMENT, CHILDREN'S SOLUTIONS" - "Wellbeing by Wellbean" współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Głównym organizatorem spotkania był dyrektor obu szkół Danny Scheepers, a oprócz belgijskich nauczycieli, obecnych było 12 nauczycieli ze szkół partnerskich z Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Polski. 

Goszcząca nas Freinet Op Stelten to mała szkoła, w której uczy się około 100 uczniów w wieku 2,5 -11. Duży procent uczniów to dzieci o specjalnych potrzebach. Szkoła oferuje edukację opartą o techniki Freineta. Zadaniem szkoły jest stworzenie warunków do zdobywania przez uczniów szeregu umiejętności, które ułatwiają kształtowanie umiejętności kluczowych oraz twórcze myślenie. Są to planowanie, organizowanie i ocenianie własnego procesu uczenia się, skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, współdziałanie w zespole, rozwiązywanie problemów, operowanie informacjami oraz naturalna metoda uczenia się przy użyciu prawdziwych doświadczeń dzieci.
Głównym celem projektu jest rozwijanie świadomości, poczucia własnej wartości i dobrego samopoczucia wśród wszystkich jego uczestników, a dzieci mają tworzyć własną narrację mającą na celu kreowanie pozytywnego obrazu siebie. Aby cele te zostały zrealizowane do pracy w projekcie włączyli się pedagodzy szkolni ze szkół w Belgii, Portugalii oraz z naszej szkoły.
Podczas warsztatów zorganizowanych specjalnie na potrzeby projektu uczniowie brali udział w takich zajęciach, jak: warsztaty teatralne, muzyczne, taneczne, kulinarne, zajęcia sportowe- joga i boks oraz zajęcia z terapii emocjonalnej. Podczas finalnego przedstawienia uczniowie zaprezentowali się przed nauczycielami i rodzicami, a piosenkę o bohaterze naszego projektu próbowali zaśpiewać wszyscy obecni. Na podsumowanie wizyty został zaproszony również minister Opieki Społecznej, Zdrowia Publicznego i Rodziny z Brukseli, Jo Vandeurzen, który mocno zainteresował się naszym projektem i zaproponował współpracę przy tworzeniu strony internetowej. Chcielibyśmy, żeby rezultaty projektu były tak opracowane, aby mogły zostać wykorzystane w całej Europie, a stworzenie strony internetowej umożliwiłoby dotarcie do szerszego grona odbiorców.

szkolny koordynator projektu
Ewelina Pietrzyk