Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

rok szkolny 2020/2021

   

Lp.

Termin

Forma spotkania

1

01-09.09. 2020

Spotkania z wychowawcami

2

28.10.2020

godz. 1630-1730

Dzień Otwartej Szkoły

3

16.12.2020

Spotkanie z wychowawcą przed klasyfikacją śródroczną

4

25-29.01.2021

Wywiadówki – podsumowanie I semestru

5

24.03.2021

godz. 1630-1730

Dzień Otwartej Szkoły

6

19.05.2021

Spotkanie z wychowawcą przed klasyfikacją końcoworoczną oraz Dzień Otwartej Szkoły

7

25.06.2021

Uroczyste rozdanie świadectw