Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

COVID-19 procedury

2020/2021

KLASA VIIIA

j. polski p. M. Holak – poniedziałek 14.50 s. 29

matematyka p. I. Błądkowska – czwartek 14.30 s. 33

j.angielski p. E. Pietrzyk – piątek 13.00 s. 35

KLASA VIIIB

j. polski p. E. Moralewicz – poniedziałek 15.15 s. 28

matematyka p. K. Woźniak– poniedziałek 14.30 s. 33

j. angielski p. K. Komorowska – czwartek 15.20 s. 35

j. angielski p. D. Grześ – piątek 14.30 s. 29

KLASA VIIIS

j. polski p. E. Komorowska – środa 15.30 s. 28

matematyka p. K. Woźniak– poniedziałek 15.20 s. 33

j. angielski p. K. Komorowska – czwartek 15.20 s. 35

j. angielski p. D. Grześ – piątek 14.30 s. 29

 1. Konsultacje są dla ucznia dobrowolne. Odbywają się zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie internetowej szkoły.
 2. Konsultacje odbywają się z nauczycielem danego przedmiotu z zachowaniem odległości pomiędzy uczestnikami co najmniej 1,5m.
 3. Chęć udziału w konsultacjach z danego przedmiotu należy zgłosić dzień wcześniej do nauczyciela przedmiotu przez e-dziennik.
 4. Uczeń przychodzi na wyznaczoną godzinę. Jest wyposażony w maseczkę ochronną.
 5. W holu dezynfekuje ręce i udaje się do wyznaczonej sali, zajmuje wskazane przez nauczyciela miejsce.
 6. Gdy już wszyscy uczestnicy zajęć zajmą swoje miejsca, wówczas mogą zdjąć maseczki ochronne, które ponownie zakładają po zakończeniu zajęć przed opuszczeniem sali.
 7. Konsultacje trwają 45 minut. W razie potrzeby mogą być przez nauczyciela przedłużone.
 8. Po zajęciach uczniowie udają się do wyjścia, zachowując między sobą odstępy 2 m.
 9. W holu dezynfekują ręce i opuszczają szkołę, udając się niezwłocznie do domu. Nie mogą gromadzić się przed szkołą.
 10. Jeżeli uczeń po zakończeniu zajęć bierze udział w konsultacjach z innego przedmiotu, wówczas udaje się do wyznaczonej sali i oczekuje na nauczyciela, zachowując odstępy 2 m od innych uczniów.
 11. Nauczyciele prowadzą dokumentację konsultacji w Dzienniku zajęć innych (zakładka w e-dzienniku), w którym zapisują datę konsultacji, liczbę uczniów biorących w nich udział oraz tematykę zajęć.
Skip to content