COVID-19 PROCEDURY 2019/2020

Ustka, 01.09.2020r.

Procedura pracy logopedy szkolnego oraz funkcjonowania gabinetu logopedycznego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

obowiązuje od 01.09.2020r.

I. Zasady ogólne

1. W zajęciach logopedycznych mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe.

2. Podczas zajęć dopuszcza się pomoce logopedyczne, które:

a) są zalaminowane lub jednorazowe,

b) materiał z którego są wykonane pozwala na precyzyjną dezynfekcję środkami dezynfekującymi,

c) pozwalają na przeprowadzanie terapii w sposób nie zagrażający zdrowiu dziecka i terapeuty.

3. Po każdej sesji terapeutycznej użyte pomoce poddaje się dezynfekcji.

4. Materiałem dydaktycznym dostępnym w gabinecie logopedycznym dysponuje jedynie szkolny logopeda.

5. Zajęcia logopedyczne odbywają się w formie indywidualnej i grupowej.

6. Między zajęciami konieczne są kilkuminutowe minutowe przerwy w celu dezynfekcji, przygotowania bezpiecznych pomocy i gabinetu.

7. Na zajęcia logopedyczne uczęszczają uczniowie, którzy mają aktualną zgodę na terapię podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

II. Regulamin

REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

w Szkole Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce,

obowiązuje od 01.09.2020r.

1. Zajęcia prowadzone są przez logopedę szkolnego na terenie szkoły.

2. W zajęciach uczestniczą dzieci, potrzebujące terapii logopedycznej, zakwalifikowane przez logopedę szkolnego na podstawie wyników uzyskanych z badań przesiewowych.

3. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha). Na stronie internetowej szkoły dostępne są wszystkie obowiązujące procedury COVID-19 PROCEDURY 2020/2021.

4. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.

5. Zakończenie terapii nastąpi w momencie opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy (zaburzenia mowy).