COVID-19 PROCEDURY 2019/2020

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

  1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
  3. Wychowawca w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, innych niż przerwa wyznaczona dla klas IV - VIII.
  4. W klasach IV - VIII przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i harmonogramem dyżurów nauczycielskich.
  5. Nauczyciele wychowania fizycznego odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów przebywających na bloku sportowym. Każdy nauczyciel odpowiada za klasę, z którą aktualnie ma lekcję (wpuszcza uczniów na blok sportowy, wskazuje szatnię, jest obecny, gdy uczniowie przygotowują się do lekcji i po zakończeniu zajęć w obecności nauczyciela opuszczają blok sportowy).
  6. Zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
  7. Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na korzystanie z boiska szkolnego, wówczas nauczyciele, którzy zgodnie z harmonogramem dyżurów pełnią dyżur na boisku, przechodzą na dyżur na korytarz szkolny na parterze – 2 nauczycieli oraz na piętrze – 2 nauczycieli.
  8. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
  9. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o bezpieczeństwo uczniów.
  1. Na korytarzach szkolnych jest wymagane noszenie przez uczniów i nauczycieli osłon nosa i twarzy.