COVID-19 PROCEDURY 2019/2020

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 1. Opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów oczekują na dziecko przed szkołą, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,
  • dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m.
 1. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły czterema wejściami:
 • klasy I korzystają z wejścia od Przystani u kapitana; wychowawcy odbierają dzieci od rodziców i przekazują po zakończeniu zajęć;
 • wejście od parkingu dla klas II i III
 • wejście główne od ul. Szafirkowej kl. IV – VIII
 • wejście na blok sportowy od ul. Szafirkowej – klasy rozpoczynające lub kończące zajęcia lekcją wychowania fizycznego.
 1. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 2. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni nosić maseczki ochronne oraz zachować dystans od innych osób.
 1. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.