Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SŁÓWKO TYGODNIA

Od początku października 2023 roku do czerwca roku bieżącego w naszej szkole prowadzona była innowacja pedagogiczna z języka polskiego pod nazwą „Słówko tygodnia”. Była ona odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się trudności uczniów związane z rozumieniem tekstów czytanych i pisanych oraz brak różnorodności semantycznej tworzonych przez nich wypowiedzi.

Głównymi celami innowacji było więc:

wzbogacanie słownictwa uczniów,
zachęcanie i motywowanie nastolatków do uczenia się zagadnień z zakresu języka polskiego.
rozwijanie aktywności uczniów w zakresie wykorzystywania trudnych słów,
pogłębianie zainteresowania językiem ojczystym,
uatrakcyjnienie przerw śródlekcyjnych,
wykorzystywanie przez uczniów nowych słów w mowie i piśmie.

W każdy czwartek na dolnym korytarzu naszej szkoły umieszczane było nowe słowo wraz z przykładami jego użycia. Po zapoznaniu się ze znaczeniem wyrazu każdy zainteresowany uczeń mógł na specjalnie do tego celu zamontowanej tablicy zapisać zdanie według własnego pomysłu z wykorzystaniem poznanego „Słówka tygodnia”. Przez te wszystkie miesiące uczniowie naszej szkoły mieli okazję wzbogacić swój zasób słownictwa o 29 nowych, czasem bardzo trudnych wyrazów:

obligatoryjny,
tudzież,
obiektywny,
bynajmniej,
infantylny,
ambiwalentny,
emanować,
pretensjonalny,
konwersacja,
abstrahować,
pejoratywny,
konkluzja,
alternatywny,
trylogia,
asertywność,
awersja,
enigmatyczny,
melancholia,
rwetes,
konfabulacja,
meloman,
nostalgia,
spolegliwy,
elokwentny,
trywialny,
labilny,
empatia,
bagatelizować,
dylemat.

Trzeba przyznać, że innowacja „Słówko tygodnia” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów, ale i pracowników naszej szkoły. Dzieci chętnie poznawały nowe wyrazy i układały z nimi zdania, których powstało przez ten czas kilkaset. Największym dowodem na to, że innowacja ta była potrzebna, są dociekliwe pytania uczniów o jej kontynuację w przyszłym roku szkolnym.

Realizator innowacji:
Elżbieta Moralewicz

Skip to content