Od początku października 2023 roku do czerwca roku bieżącego w naszej szkole prowadzona była innowacja pedagogiczna z języka polskiego pod nazwą „Słówko tygodnia”. Była ona odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się trudności uczniów związane z rozumieniem tekstów czytanych i pisanych oraz brak różnorodności semantycznej tworzonych przez nich wypowiedzi. Głównymi celami innowacji było więc: wzbogacanie słownictwa […]

SŁÓWKO TYGODNIA Read More »