Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Dnia 16 listopada  w naszej szkole odbyły się potyczki językowe w ramach DNIA JĘZYKÓW OBCYCH. Klasy IV-VI oraz VII-VIII zostały zachęcone do sprawdzenia swojej znajomości języków europejskich, rozpoznawania flag różnych krajów Europy i dopasowywania do nich stolic.   

Klasa VIIIa została zaangażowana do nagrania prezentacji  zwrotów grzecznościowych w najpopularniejszych językach europejskich. Przewodnim tematem współzawodnictwa była znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego, ale włączono do zabawy także uczniów z Ukrainy, którzy mieli możliwość upowszechniania swego języka w środowisku szkolnym.

Uczestnicy zabawy mieli za zadanie wybrać właściwe odpowiedzi w teście wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Kolejne konkurencje stanowiły odpowiednio łamańce językowe angielskie, niemieckie i ukraińskie sprawdzane wytrwale przez uczennice z Anglii, Niemiec i Ukrainy. Ta konkurencja przysporzyła uczniom niemało trudności, ale sprawiła też, że wszyscy świetnie się przy niej bawili.

Uczniowie klasy VIIIa zaopatrzeni we flagi krajów europejskich byli kolejnym wyzwaniem, bo należało zapisaną w języku niemieckim i angielskim nazwę kraju dopasować do odpowiedniej flagi i dopisać stolicę.

Innym, ciekawym zadaniem było rozpoznanie fotografii ze śniadaniami: brytyjskim, włoskim, greckim, francuskim i niemieckim, i poprawne przyporządkowanie jej do nazwy kraju.

Ostatnią konkurencją dla klas IV-VI było dopisanie do ilustracji zwierząt ich odgłosów w języku angielskim lub niemieckim, a dla klas VII-VIII rozwiązanie quizu wiedzy o językach, w którym pytania zadane były naprzemiennie po angielsku i niemiecku.

Przez cały ten dzień na przerwach międzylekcyjnych w naszej szkole uczniowie mieli możliwość zaśpiewania znanych przebojów w różnych językach europejskich. Dzięki zabawie przy karaoke i młodsi, i starsi mogli wykazać się nie tylko świetną znajomością języków obcych, ale także swym talentem muzycznym .

Ta forma przeprowadzenia zajęć o językach obcych bardzo spodobała się naszym uczniom, być może więc stanie się cykliczną imprezą w SP1.

                                                                                                                           Dorota Grześ

                                                                                                                          Arnold Szczucki

Skip to content