Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Drodzy Rodzice

Państwa dzieci niebawem wejdą w ważny okres życiowy nazywany adolescencją, czyli okresem dojrzewania. To dla młodych ludzi czas zmian, niepokojów, konfliktów, często poczucia osamotnienia wobec pojawiających sie trudności. Jednocześnie to okres odkrywania swoich potrzeb, możliwości, odnajdowania wartości i celów. I tu z pomocą rodzicom przychodzą zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Celem tego przedmiotu jest takie oddziaływanie na uczniów, aby przemyślenia i wnioski płynące z zajęć pomogły im lepiej zrozumieć siebie i innych w przyszłości. Na lekcjach podejmowane są tematy związane z funkcjonowaniem ucznia jako członka rodziny, z przyjaźnią, koleżeństwem, pielęgnowaniem własnych zainteresowań, rozwojem i wzrostem. Poruszane są kwestie dotyczące dzisiejszych zagrożeń, płynących z różnych źródeł, a także uzależnień i ich konsekwencji. Uczniowie rozmawiają o tolerancji, poszanowaniu innych kultur, ras, religii i szacunku do każdego człowieka. W ten sposób mają okazję nauczyć się sztuki rozmowy, przedstawiania swoich poglądów  i argumentowania na ich rzecz. Jednocześnie poznając poglądy innych osób, mogą rozwijać postawę tolerancji, szacunku i akceptacji dla złożoności i wielowymiarowości ludzi i zdarzeń. Celem WDŻ jest również wsparcie rodziców przy poruszaniu problematyki związanej z seksualnością i dojrzewaniem płciowym.  

Tematy lekcji są dostosowane do wieku i rozwoju dzieci oraz ich możliwości percepcyjnych. Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Dzięki temu uczniowie czują się swobodniej niż w grupie koedukacyjnej.

Zajęcia stanowią dla ucznia okazję do poznawania siebie i innych w zaprojektowanych przez nauczyciela sytuacjach dydaktycznych. Przeżyte w ten sposób emocje i zdobyte doświadczenia mogą okazać się przydatne w podobnych sytuacjach życiowych.

Lekcje prowadzone są przez doświadczonego pedagoga  mgr Agnieszkę Babieracką, która w przypadku indywidualnych pytań w zakresie przedmiotu, chętnie udzieli przez e-dziennik wszelkich dodatkowych informacji.

Zajęcia  nie są obowiązkowe, uczeń nie bierze w nich udziału, jeżeli jego rodzice/opiekunowie zgłoszą w formie pisemnej rezygnację z zajęć. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach.

Skip to content