Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Lp.

Termin

Forma spotkania

1

05-08.09. 2022

Spotkania z wychowawcami

2

26.10.2022

godz. 1630-1730

Dzień Otwartej Szkoły

3

14.12.2022

Spotkanie z wychowawcą przed klasyfikacją śródroczną, Dzień Otwartej Szkoły

4

06-10.02.2023

Wywiadówki – podsumowanie I semestru

5

29.03.2023

godz. 1630-1730

Dzień Otwartej Szkoły

6

17.05.2023

Spotkanie z wychowawcą przed klasyfikacją końcoworoczną oraz Dzień Otwartej Szkoły

7

23.06.2023

Uroczyste rozdanie świadectw

Skip to content