Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Komunikat – półkolonie

Centrum Pomocy Dzieciom oraz Szkoły Podstawowe Nr 1 Nr 2 i Nr 3 rozpoczynają rekrutację na półkolonie letnie 2022 roku organizowane przez Gminę Miasto Ustka.

Nabór na półkolonie letnie trwa od 16.05.2022 r. – do 27.05.2022 r.
Planowane są:

trzy turnusy w Centrum Pomocy Dzieciom

  • I turnus 27.06.2022 do 08.07.2022
  • II turnus 11.07.2022 do 22.07.2022
  • III turnus 25.07.2022 do 05.08.2022

dwa turnusy w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2

  • I turnus od 04.07.2022 do 15.07.2022
  • II turnus od 18.07.2022 do 29.07.2022

dwa turnusy w Szkole Podstawowej Nr 3

  • I turnus od 04.07.2022 do 15.07.2022
  • II turnus od 01.08.2022 do 12.07.2022

Dokumentacja do zapisu dziecka na półkolonie będzie dostępna stronie www.ustka.pl oraz można ją pobrać osobiście w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce dla dzieci zapisywanych do CPD oraz w sekretariatach szkół SP 1, SP 2 i SP-3 dla dzieci zapisywanych do tych placówek.

Komplet dokumentów należy składać osobiście w wymienionych wyżej placówkach w godzinach 8.00 do 15.30. Karty złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Niezbędne informacje można uzyskać drogą telefoniczną tel. 59 8152-999 CPD w przypadku dzieci zapisywanych do CPD oraz w przypadku osób zapisywanych do szkół tel.503 605 885.

Uprzejmie przypominamy, że do dokumentacji potrzebne jest przedłożenie do wglądu pierwszej strony PIT 36/37 za rok poprzedzający zgłoszenie na półkolonie (regulamin półkolonii §3 pkt.

PROSIMY SKŁADAĆ DOKUMENTACJĘ KOMPLETNĄ !!!

Dokumentacja przesyłana drogą elektroniczną nie będzie przyjmowana i brana pod uwagę w procesie rekrutacji. Proszę pamiętać, aby w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku podać termin wybranego turnusu półkolonii.

Skip to content