Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Rekrutacja uczniów do projektu „Poszerzamy horyzonty wiedzy”

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu „Poszerzamy horyzonty wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy”.​

Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2021 do grudnia 2022 r.

Projekt jest skierowany do uczniów oraz nauczycieli z następujących szkół Gminy Miasto Ustka:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce;
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Ustce;
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce.

Rekrutacja jest prowadzona w każdej szkole oddzielnie.

Celem projektu jest wsparcie łącznie w latach 2021-2022 120 uczniów, w tym 45 uczniów/uczennic z Miasta Ustka, z potrzebami w obszarze kompetencji kluczowych i z niesprecyzowanymi predyspozycjami zawodowymi oraz 20 nauczycieli, w tym 8 z Miasta Ustka, z brakami umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci.

Działania w projekcie:

  1. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
  2. doradztwo zawodowe dla uczniów – promocja zawodów związanych z nadmorskim położeniem regionu, w tym wycieczki studyjne do placówki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR w Ustce oraz do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Lędowie k. Ustki,
  3. praktyczne zajęcia żeglarskie dla uczniów,
  4. letnie obozy żeglarskie dla uczniów,
  5. wyjazdy edukacyjne dla uczniów do Portu w Ustce,
  6. doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym szkolenie z pracy metodą projektu i kursy żeglarskie i motorowodne.

Termin rekrutacji: 29 marca – 15 kwietnia 2022 r.

Dokumenty należy składać zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” w sekretariacie szkoły biorącej udział w projekcie.

Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Urzędzie Miasta Ustka, tel. 59 815 43 72, e-mail: ahrywniak@um.ustka.pl oraz u koordynatorów szkolnych.

ZAPRASZAMY!

Pliki do pobrania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2022

Skip to content