Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację – alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów.

Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie z wiceministrem Marcinem Romanowskim, podczas którego odbędzie się wręczenie nagród.

Prace laureatów pojawią się także w kalendarzu na 2022 rok, którego druk zleci Ministerstwo. Zwycięska praca wykorzystana będzie jako plakat promujący Dzień i Tydzień Mediacji.

Na zwycięzców czekają: tablet, aparaty instax oraz słuchawki bezprzewodowe.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację, jako jedną z form rozwiązywania sporów.
 2. Uczestnik może zgłosić jeden plakat w konkursie.
 3. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
 4. Wymogi techniczne pracy:
 • Format – PNG, JPG lub PDF.
 • Plakat może być wykonany w programie graficznym lub w sposób tradycyjny, tj. na papierze.
 • Jeżeli plakat jest namalowany/narysowany na papierze, uczestnik proszony jest o zeskanowanie go (w dobrej jakości) oraz zapisanie w formacie – PNG, JPG lub PDF.
 • Rozdzielczość min. 600 dpi.
 1. Pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy, zapisany w formacie pdf należy przesłać na adres e-mail: zgloszenia.mediacje@ms.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując: KONKURS [nazwisko uczestnika].
 2. Jeżeli autorem pracy konkursowej jest osoba niepełnoletnia, podpisany skan lub zdjęcie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna należy przesłać wraz ze zgłoszeniem.
 3. Pracę konkursową wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną do dn. 18 czerwca 2021 roku.

Więcej informacji o konkursie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji oraz u pedagoga szkolnego.

Termin:

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Skip to content