Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kalendarz obowiązujący do końca roku szkolengo 2020/21

· 17 – 28 maja nauczanie stacjonarne w klasach I – III oraz hybrydowe w klasach IV – VIII

· 25 – 27 maja egzaminy ósmoklasisty

· 31 maja – 25 czerwca nauczanie stacjonarne klas I – VIII (wg planu z września 2020)

· 1 czerwca Dzień Dziecka

· 3 czerwca Boże Ciało; wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

· 4 czerwca dzień do dyspozycji Dyrektora – wolny od zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

· 12 czerwca Dzień Patrona – Jubileusz 50-lecia nadania szkole imienia kpt. Leonida Teligi

· do 14 czerwca wystawienie ocen końcoworocznych

· 16 – 18 czerwca termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty

· 21 czerwca spotkanie Rady Pedagogicznej

· 24 czerwca pożegnanie klas VIII

· 25 czerwca zakończenie roku szkolnego

· 2 lipca wyniki egzaminu ósmoklasisty

· 9 lipca wydanie absolwentom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Skip to content