Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Szkolny konkurs informatyczny na logo, dotyczące jubileuszu 50- lecia nadania imienia Kapitana Leonida Teligi Szkole nr 1 w Ustce.

Regulamin konkursu Cele konkursu:

· pogłębienie wiadomości uczniów na temat patrona szkoły i jego osiągnięć

· wyszukiwanie informacji o patronie w różnych źródłach, na stronach www

· wykorzystanie różnych programów graficznych do prezentacji tematu,

· rozwijanie kreatywności, umiejętności informatycznych uczniów

 Tematyka konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie logo, nawiązującego do jubileuszu 50 – lecia nadania imienia szkole.

 Technika i format prac:

Format dowolny, technika – graficzny program komputerowy.

 Kryteria oraz kategorie oceny:

· Prace będą oceniane przez komisję konkursową, złożoną z nauczycieli informatyki pod względem jej zgodności z tematem, walorów artystycznych, estetyki pracy, ciekawego i twórczego ujęcia tematu z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego.

· Uczestnicy (podział na kategorie):

I kategoria: uczniowie klas IV – VI

II kategoria: uczniowie klas VII – VIII

 Warunki konkursu:

· warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie samodzielnej pracy, wykonanej w dowolnym programie graficznym,

· wykonane logo należy przesłać do nauczyciela informatyki za pomocą aplikacji Ms Teams,

· udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika na pokazanie pracy na stronie szkoły wraz z ujawnieniem danych uczestnika,

· uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę,

 Zakończenie i ogłoszenie wyników konkursu:

 · nadesłanie prac powinno zakończyć się w dniu 21 maja br.

· ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31 maja br.

· podczas oceny będzie brana pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu, pomysłowość i oryginalność wykonania pracy przez autora.

· dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy, dodatkowe oceny z informatyki o podwyższonej wadze oraz nagrody rzeczowe.

Termin:

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Skip to content