Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Uwaga! Konkurs fotograficzny pt.: „Ustka w obiektywie”

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustce   zaprasza uczniów kl. IV-VIII do   udziału w konkursie fotograficznym.

Regulamin konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest SP1 w Ustce
 2. Konkurs trwa do 20 maja 2021
 3. Tematem Konkursu jest najciekawsze zdjęcie wykonane na terenie miasta Ustka
 4. Konkurs jest kierowany dla uczniów kl. IV-VIII
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 6. Zdjęcia mogą być wykonane telefonem komórkowym bądź profesjonalnymi urządzeniami rejestrującymi obraz.
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy:

• WYKONAĆ 1 zdjęcie samodzielnie

– fotografia może być wykonana w dowolnej technice: kolorowa, czarno- biała, sepia.

• WAŻNE aby zdjęcie było wyraźne i dobrze oświetlone.

– przesłać tylko 1 zdjęcie przez platformę Teams do p. Izabeli Firkowskiej

– termin nadsyłania prac do 20.05.2021
W treści  należy podać: imię i nazwisko autora, klasa, tytuł pracy, data i miejsce wykonania fotografii

 1. Prace wysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.
 2. O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej szkoły w czerwcu2021. Wręczenie nagród nastąpi w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce w czerwcu 2021.
  Decyzje komisji są ostateczne, bez możliwości odwołania się.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz
  w celach marketingowych Organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z późn. zm./.
 4. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 6. Nagrody: Nagroda za: I miejsce, II miejsce, III miejsce.

Termin:

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Skip to content