Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dzień Matematyki: Test logicznego myślenia

Regulamin konkursu: Test logicznego myślenia

 1. Adresatem testu są chętni uczniowie klas 4 – 8.
 2. Celem konkursu jest pokazanie, że matematyka jest dobrą zabawą.
 3. Test będzie dostępny w poniedziałek, 19.04.2021 na stronie szkoły w godzinach 16.00-18.00.
 4. Aby otworzyć test, trzeba będzie wpisać hasło i login, którym uczeń posługuje się na platformie Teams.
 5. Zadania rozwiązujemy samodzielnie.
 6. Test składa się z 15 zadań testowych, w którym tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
 7. Na każdym z pięciu poziomów wiekowych zostanie wyłoniony zwycięzca.
 8. Wygrywa uczeń, który w danej grupie wiekowej będzie miał najwięcej poprawnych odpowiedzi.
 9. Jeżeli kilku uczniów uzyska ten sam wynik, wygrywa ten, kto w najszybszym czasie rozwiąże daną ilość zadań.
 10. Zwycięzca z danej grupy wiekowej otrzyma nagrodę rzeczową oraz ocenę celującą z matematyki o wadze 2.
 11. Sytuacje sporne rozstrzyga komisja składająca się z nauczycieli matematyki naszej szkoły. Jej decyzje są ostateczne.
Skip to content